Forfatterarkiv: Gitte

Projekt Troldhedsti

Kommer du til åbent landbrug i morgen hos Peter og Annie Hindbo? Så har du også mulighed for at høre mere om Troldhedestien. Vi viser et udpluk af de træplader som børnene på Fynslundskolen skabte på deres workshop i juni, og så er der trækketur på ponyer med hjælpere fra Jordrup Rideklub mellem kl. 10.30 og 13.00.

Husk gåtur i morgen – reminder!!

Kom med på gåtur den 10. maj –

og oplev naturen langs den nye Troldhedesti  

  P1200297 (2)

Stien er der ikke endnu. Men vi har en rute, en forhåbentlig flot forårsdag og en aftale med naturvejleder Jørn Chemnitz. Kom med!

 Hvad: En skøn gåtur med andre fra området – og naturvejleder Jørn Chemnitz – der går langs den kommende Troldhedesti mellem Jordrup og Ferup.

 • Hvornår: Lørdag den 10. maj. Vi starter ved Brugsen i Jordrup kl. 11.00. Turen tager ca. 2.5 – 3 timer.
 • Hvem: Turen er åben for alle – og helt gratis. Tag dine børn, forældre, bedsteforældre, naboer og venner med.
 • Hvor: Vi går langs den del af den nye Troldhedesti, der vil forbinde Jordrup med Ferup. Hvis ikke du vil gå helt tilbage til Jordrup, så husk at planlægge logistikken. Det vil være muligt at parkere både ved Brugsen og ved sportspladsen ved Storedamsvej i Ferup.
 • Husk: Madpakke, fodtøj der kan klare lidt mudder – og det gode humør. Vi vandrer uanset vejr. Øl/vand vil kunne købes når vi standser for at spise madpakkerne.
 • For yderligere oplysninger: Kontakt Gitte (2243 6259) eller Terry (2232 6996)

 Vi samles ved Brugsen og går hele vejen fra Jordrup til Ferup. Undervejs laver vi flere ophold – bl. a. for at høre, hvad Jørn Chemnitz har at sige om naturen langs ruten – og for at spise de medbragte madpakker. Det vil være muligt at købe øl/vand ved en depot, ca. halvejs, hvor vi tager en lille frokostpause.

Hvis ikke du allerede har oplevet naturvejleder Jørn Chemnitz, så har du noget at glæde dig til. Jørn er en fremragende formidler, der fortæller fortryllende om dyr, planter og meget mere. Da ruten går over mark, forbi mose og inde i skoven, er der masser af muligheder for at blive lidt klogere på den meget varierede natur Troldhedestien vil give adgang til.

Ruten følger markskel, grusveje og skovvej – så tag hellere vandreskoene eller gummistøvlerne på. Vi går ca. 6 km i alt, og regner med at turen tager 2.5 – 3 timer.

Det er desværre endnu ikke muligt at tage cyklen eller barnevognen med. Men det bliver det. Vi knokler nemlig for at etablere Troldhedestien fra Ferup til Jordrup og ud til Hundsholt – og dermed forbinde de 2 eksisterende stykker Troldhedesti til ét. Der er lang vej endnu. Kom med på et stykke af vejen!

 

Gåtur for alle!

Kom med på gåtur den 10. maj – og oplev naturen langs den nye Troldhedesti 

P1200297 (2) Stien er der ikke endnu. Men vi har en rute, en forhåbentlig flot forårsdag og en aftale med naturvejleder Jørn Chemnitz. Kom med!

 Hvad: En skøn gåtur med andre fra området – og naturvejleder Jørn Chemnitz – der går langs den kommende Troldhedesti mellem Jordrup og Ferup.

 • Hvornår: Lørdag den 10. maj. Vi starter ved Brugsen i Jordrup kl. 11.00. Turen tager ca. 2.5 – 3 timer.
 • Hvem: Turen er åben for alle – og helt gratis. Tag dine børn, forældre, bedsteforældre, naboer og venner med.
 • Hvor: Vi går langs den del af den nye Troldhedesti, der vil forbinde Jordrup med Ferup. Hvis ikke du vil gå helt tilbage til Jordrup, så husk at planlægge logistikken. Det vil være muligt at parkere både ved Brugsen og ved sportspladsen ved Storedamsvej i Ferup.
 • Husk: Madpakke, fodtøj der kan klare lidt mudder – og det gode humør. Vi vandrer uanset vejr. Øl/vand vil kunne købes når vi standser for at spise madpakkerne.
 • For yderligere oplysninger: Kontakt Gitte (2243 6259) eller Terry (2232 6996)

 Vi samles ved Brugsen og går hele vejen fra Jordrup til Ferup. Undervejs laver vi flere ophold – bl. a. for at høre, hvad Jørn Chemnitz har at sige om naturen langs ruten – og for at spise de medbragte madpakker. Det vil være muligt at købe øl/vand ved en depot, ca. halvejs, hvor vi tager en lille frokostpause.

Hvis ikke du allerede har oplevet naturvejleder Jørn Chemnitz, så har du noget at glæde dig til. Jørn er en fremragende formidler, der fortæller fortryllende om dyr, planter og meget mere. Da ruten går over mark, forbi mose og inde i skoven, er der masser af muligheder for at blive lidt klogere på den meget varierede natur Troldhedestien vil give adgang til.

Ruten følger markskel, grusveje og skovvej – så tag hellere vandreskoene eller gummistøvlerne på. Vi går ca. 6 km i alt, og regner med at turen tager 2.5 – 3 timer.

Det er desværre endnu ikke muligt at tage cyklen eller barnevognen med. Men det bliver det. Vi knokler nemlig for at etablere Troldhedestien fra Ferup til Jordrup og ud til Hundsholt – og dermed forbinde de 2 eksisterende stykker Troldhedesti til ét. Der er lang vej endnu. Kom med på et stykke af vejen!

 

 

 

Projekt Troldhedestien

 

 

 

 

Troldhedesti: projektet gør fremskridt!

 

Har du hørt om projektet, der forbinder de to stykker Troldhedesti  – gennem Fynslund og Jordrup?

 

Foreningen Troldhedestien har planlagt en rute, der byder på en smuk og varieret naturoplevelse for alle gående, cyklende og ridende – fra Ferup til Fynslund, og fra Fynslund til Hundsholt. Hvis det lykkes, vil vi så have en af de længste sammenhængende naturstier i hele regionen – helt fra Kolding til Veerst.

 

Vi har foreløbig fået opbakning fra lodsejerne langs ruten. Kommunen, Friluftsrådet, Naturstyrelsen og andre er positive. Nu er vi klar til at komme videre. Inden vi begynder at ansøge om penge (og dem mangler vi rigtig mange af) vil vi meget gerne involvere så mange som muligt i de næste faser af projektet. Det skal være vores alle sammens sti. For børn og for ældre. Et plus for lokalsamfundet og for naturen.

 

Vil du lære mere om den nye Troldhedesti og dens muligheder? Har du nogle ideer til hvordan stien kan blive endnu bedre? Eller vil du måske bare få en kop kaffe med andre fra Fynslund området?

 

Så kom til vores næste orienteringsmøde:

 

     Tirsdag d. 25.3.2014 kl. 19.30

      i Spejderhytten, Nyvang 28

 

Formålet med mødet er en statusorientering. Vi vil fortælle hvad vi har nået indtil nu, og hvad vi planlægger på kort og på længere sigt. Og så vil vi gerne lære fra alle, hvordan vi får endnu flere involveret.

 

Øl og vand bliver sponseret af Foreningen Granly, som driver spejderhytten, og kaffen bliver sponseret af LokalBrugsen.

Status vedr. projekt “Troldhedesti”!

Natursti, der forbinder Troldhedestien fra Ferup til Hundsholt via Jordrup: Nu sker der noget!
Var du med til ”Fynslund for fremtiden” sidste juni? Så husker du måske, at et af de projekter, borgene i Fynslund og omegn bakkede mest op om til vores fælles brainstorm, var at forbinde de to stykker Troldhedesti med en ny natursti.
Den nye natursti skulle gå fra slutningen af den eksisterende Troldhedesti fra Kolding til Ferup videre til Jordrup, og derfra til Hundsholt, hvor stien langs den nedlagte Troldhedebane fortsætter til Veerst. Ligesom de nuværende dele af Troldhedestien, skulle den nye sti være farbar for gående, cyklende og ridende naturelskere – og gerne for en barnevogn eller to.
Og ja, der er sket noget siden!
I løbet af vinteren og foråret har vi, en lille gruppe på fem fra Jordrup og Ferup, holdt nogle møder og trampet nogle dejlige ture for at skitsere en cirka rute.
Vi vil gerne, at den nye sti skal være så tæt på den gamle banes oprindelige beliggenhed som muligt. Men at placere den præcis hvor den gamle lå vil være umuligt, da meget af den nu er agerjord. Derfor har vi forslået en rute, der snor sig langs markskel, hegn og grusvej – uden at krydse åben mark eller bruge asfalteret vej. Gruppen har lagt vægt på at ruten skal være en god, sikker og varieret naturoplevelse.
Støtte fra lodsejerne langs ruten er alfa og omega. For uden at naboer til den nye sti er villig til at bidrage med velvilje – og i mange tilfælde sågar jord – kan projektet ikke blive til noget. Det er også derfor, at vi er gået lidt stille med projektet indtil nu: Vi ville nemlig checke med de berørte lodsejere, inden vi begyndte at tale ret meget med andre.
Det har vi nu gjort. Og selvom vi er ikke er 100% på plads, kan vi med glæde meddele, at opbakningen fra de berørte lodsejere er kæmpe stor. Vi er langt fra at være i mål. Men rigtig, rigtig mange – både landmænd, skovejere og husejere – har tilkendegivet at de vil støtte projektet. At så mange prioriterer gode naturoplevelser og er villig til at ofre noget for fællesskabet gør, at vi tror vi har gode chancer for at realisere hele projektet.
Vi holdt et møde den 17. juni, hvor alle berørte lodsejere var inviteret og havde mulighed for at give kommentarer og stille spørgsmål. Udover de mange lodsejere, der vil være nabo til den nye sti, deltog også repræsentanter fra Friluftsrådet og Kolding Kommune (de støtter begge, og vil være behjælpelige i det kommende forløb).
Kort sagt, lever projektet videre. Lodsejerne viste stor vilje til at gøre det muligt at anlægge stien. Også selvom, det i nogle tilfælde er lidt bøvlet.
Jamen, vi siger tak!
Som sagt, er der lang vej endnu indtil vi har en ny natursti. Vi skal have den endelige rute på plads. Vi skal søge en masse fonde om en masse penge. Vi skal nok trække endnu mere på lodsejernes tålmodighed og velvillighed. Og vi skal holde sammen om noget, der er godt for fællesskabet – selvom, det kan være svært for den enkelte.
Hvis det lykkes, vil stien være en af de længste i hele kommunen, og et kæmpeplus for lokalområdet.
Mvh
Projektgruppen for Jordrups nye natursti (Gitte Bruus Hansen, 2243 6259, Kevin Reinhart, 5215 9617, Jens Brandenborg, 2020 2852, Per Sjøgaard, 7555 9197, Terry Dunne, 2232 6996)
PS: Har du lyst til at være med? Der er masser af arbejde, inden den første cykel ruller ned af vores nye natursti. Alle er velkommen til at deltage på deres egen måde. Ring til en af os og hør hvordan!

Generalforsamling KFUM-Spejderne

Vi gennemfører generalforsamlingen på torsdag, skøn der sker overlap med borgermøde/orientering vedr. spildevand med kommunen!
GENERALFORSAMLING

I JORDRUP

Torsdag d. 7.3.2013 kl. 19.00 i hytten Granly, Nyvang 28, 6640 Lunderskov

Dagsorden;
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning v/Gitte Bruus
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse v/Jens Hansen
4. De forskellige enheder ved de respektive ledere for bævere, ulve og trop-spejdere
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til grupperådet. På valg er Gitte Bruus, Tommy Eriksen, Jessica Simonsen og Peter Jacobsen. Desuden ønsker Arne Pedersen at udtræde.
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisorer. (Alice Junker og Betty Christensen ønsker genvalg!)
9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Evt. spørgsmål kan rettes til formanden, Gitte Bruus på tlf. 22 43 62 59
Vores hjemmeside er; www.123hjemmeside.dk/Jordrup

Søndagstanker fra en borger!!

Var til generalforsamling i Jordrup forsamlingshus og borgerforening i torsdags.

Jeg skriver på vegne af mig selv, og ikke for at repræsentere nogen forening!

Skriver ikke for at spille klogere end nogen andre, for det er ikke meningen, men i min verden skal alle kunne ytret sig og blive mødt!

Mødte op til en forening i forfald og det blev ikke bedre efter generalforsamlingen. Sekretæren havde trukket sig og mødte ikke op. Et andet bestyrelsesmedlem (som ikke fremgår af hjemmesiden) meldte fra ½ time før generalforsamlingen og ønskede at træde ud før tid!

En suppleant trådte ind. Nuværende revisor trådte ind. Formanden som helst ville stoppe på grund af manglende tid, blev valgt igen da der ikke var opstillere!

Det meste af debatten drejede sig om manglende kontingentindbetaling og håndteringen af en henvendelse fra 2 borgere til borgerforeningen.

Bestyrelse havde ikke haft ressourcer til at opkræve kontingent, så der manglede 10.000,- kr. som var lig underskuddet!

De 2 ihærdige kvinder som står bag henvendelsen var frustreret over manglende kontakt når de henvendte sig til borgerforeningen. Havde fået mundtligt afslag på at borgerforeningen ville lægge navn/forening til for at de kunne komme videre til kommunen m.v. De vil undersøge mulighederne for at etablere en legeplads for alle og for alle aldre på det grønne areal v/Bytoften.

Jeg bliver lidt småsur og samtidig lidt flov over vores måde at kommunikere på. Det kan være svært, men min pointe er at manglende dialog/interesse og resurser ikke må dræbe gode initiativer.
Som jeg hørte debatten;
• Hvorfor var det nødvendigt
• Hvorfor ikke bruge børnehavens legepladser
• Hvorfor ikke bruge dagplejernes legeplads
• Hvem skal holde det
• Hvem skal vedligeholde
• Hvor skal pengene komme fra
• Er der interesse for sådan et sted

De to unge mødre havde svar på det hele. De ville gerne gå i gang med en dybere resourcing for at se om projektet kunne blive ført ud i livet.
Vi skal være taknemmelige for at nogen vil arbejde for at vores landsby udvikler sig!

Hvis Kolding havde et erhvervsliv og et byråd som stod i stampe ville byen og området hurtigt blive overset og fravalgt i mange henseender!

Jeg opfordrede den nye bestyrelse til at invitere mødrene til et møde. At ”de damer” kom med et oplæg, og at der så blev truffet en afgørelse. At foreningen blev mere synlig på Jordrup.dk. At de brugte kalenderen så der ikke sker overlap på arrangementer. At den nuværende formand ikke forsatte som formand når han, som han ærligt fortalte ikke havde tid!
Et forslag fra forsamling var, at bestyrelse hentede hjælp når der var behov. En rigtig god ide, men så må ”hjælpeopgaverne” og kontaktperson fremgå af hjemmesiden! – En hjemmeside som nu er blank for arrangementer og en kalender uden indhold!

Er hun sur? Nej det er hun ikke, men jeg undrer mig! Som jeg ser det; – hvis ikke bestyrelsen får struktur på synlighed, hjemmeside, får holdt nogle bestyrelsesmøder – ja, så kan jeg ikke se hvor det bærer hen!

Håber at bestyrelse tager disse og alle de andre gode råd til sig. Bodil skal ikke være den eneste som er synlig fra bestyrelsen. Sæt fuld skrue på her fra starten af året og se, om året kan skaffe den fornødne interesse for huset og borgerforeningen!

Vh

Gitte Bruus

Medlemmer til grupperådet. Nye ledere. Generalforsamling.

Vi har en rigtig go´ spejdergruppe i Jordrup – det vil vi gerne fortsætte med at have i fremtiden også. Vi har brug for, at der bliver taget del i det frivillige arbejde og søger helt konkret:
– Medlemmer til grupperådet (bestyrelsen)
– Ledere til de forskellige enheder

Grupperådet:
Medlemmerne af grupperådet står fx for, at arrangere de forskellige ting, der sker i løbet af året. Det kunne være St. Hans ved Brugsen, julemarked osv. Dette primært for at skaffe en merindtægt til gruppen, så vi hele tiden har det bedste udstyr og kan holde kontingenterne på et rimeligt niveau. Grupperådet bestemmer selv ambitionsniveau/tidsforbrug. Vi har nogle rigtig gode/konstruktive møder ca. hver 2-3 måned og hjælper til med praktiske opgaver i det omfang det er muligt.

**Vi holder generalforsamling i grupperådet 7/3 kl. 19:00 i spejderhytten, hvor der vælges nye medlemmer til rådet. Kom og hør om det kunne være noget for dig – der vil også være lidt lækkert spise/drikke.**

Leder:
Vi har rigtig gode & erfarne ledere. Erfaring er dog ikke et krav, hvis du skulle have lyst til at bidrage som leder. Kan man bare godt lide samværet med børnene & friluftsliv, er det også helt ok – det kan vi sagtens bruge. Vil man bygge lidt ekstra på, arrangerer gruppen et kursus for de nye ledere, sammen med andre nye ledere fra distriktet.

Fælles både for grupperådet & ledere er, at jo flere vi er, jo mindre tid kræver det af hver enkelt. Og ikke mindst så har vi det sjovt med det!

I kan evt. søge yderligere oplysninger på vores hjemmeside www.123hjemmeside.dk/jordrup eller kontakte Gitte Bruus, mail GJH@mail.dk, tlf. 22 43 62 59 eller Thomas Hedetoft, mail thedetoft@gmail.com, tlf. 30 31 56 19.

Med venlig hilsen

Grupperådet og spejderlederne

julebazar på søndag

JUL MED KFUM-SPEJDERNE                                                

 

Søndag d. 2.12 kl. 11.00 til 17.00 i forsamlingshuset.      

Vi sælger som vanligt juletræer, pyntegrønt, forskellige kranse, adventskranse samt lykkepakker til børn.

Dejlig hjemmelavet kartoffelsuppe med porrer samt kødboller og brød.

Desuden brændte mandler.

 

Nyt fra nisseværkstedet   –   kom og lav din egen krans eller dekoration. Du kan købe følgende;

 

 • Ler og oasis
 • Forskelligt gran, diverse grene, kogler, mos m.v.
 • Lys
 • Kurve og krukker (brugte som ubrugte)
 • Halmkranse
 • Vindseltråd m.v.
 • Bånd
 • Vi har limpistoler og sakse til låns!

 

Du kan også selv medbringe lys og krukke/kurv, pynt m.v. Det er en god ide at tage sin egen saks med!  

 

Du betaler for forbrug og priserne vil være meget rimelige.

 

–         Eks;

–         En adventskrans = halmkrans, gran, naturpynt og vindseltråd. Medbringer du selv lys og bånd vil du til os skulle betale 40,- kr.

–         Mellemstor dekoration i egen krukke og eget lys = pris 15 kr. 

 

Vel mødt til en hjertelig hyggelig dag!

 

 

Grupperådet og lederne

 

Projekt; Forlængelse af Troldhedebanen

En håndfuld borgere har holdt et lille møde for at drøfte mulighederne for en evt. forlængelse af banen/stien!

Vi drøfter fortsat muligheder i en evt. forlængelse!

Så snart der foreligger mere konkrete facts vil I høre fra os!

Med venlig hilsen

“Troldhedebanden” 

 

 

 

Status vedr. projekt “Forlængelse af Troldhedebanen”

En håndfuld borgere samles her i oktober for at konkretisere mål og forventninger til projektet.

Næste skridt vil være at få så mange interesserede borgere med som muligt. I november vil der her på siden blive efterspurgt borgere som har lyst og tid til at “sætte damp på/få skubbet gang til den engang så befærdede bane”  –  Så snak med dig selv, om du kunne tænke dig at gøre din indflydelse gældende omkring denne spændende udfordring!

 Gitte Bruus