Landsbyfællesskabsplan for Fynslund-området

Klik på foto for at læse den fulde rapport
Fynslund og Jordrup med de omkringliggende landsbyer som fx Lejrskov, Ferup, Højrup og Egholt er et område, der altid har været stærkt på sammenhold og fællesskab. Samtidig er området smukt med skove, bølgende bakker og vandløb. Fynslundområdet er med andre ord attraktivt og har et solidt fundament at bygge videre på i denne landsbyfællesskabsplan.

For selv når noget er godt, er der stadig potentiale for at gøre det endnu bedre. Og med landsbyfællesskabsplanen bliver der sat en retning for, hvordan de lokale ønsker at Fynslundområdet skal udvikle sig i de næste år.

Landsbyfællesskabsplanen er borgernes plan og skal fungere som et dialog-dokument mellem borgere, foreninger, erhvervsdrivende, myndigheder og politikere. Det lokale ejerskab spiller derfor en væsentlig rolle i arbejdet med planen, da succesen er betinget af, at borgerne driver udviklingen af projekterne samt tager de anlagte projekter til sig og engagerer sig i den efterfølgende drift og vedligeholdelse.

Selve planen er resultatet af en dialogbåret proces med borgerne fra Fynslundområdet, 1-1 interviews med lokale borgere, 4 møder med Fynslund lokalråd, 2 borgermøder samt en række åbne aktiviteter. Processen er forløbet fra august 2023 til februar 2024. På illustrationen til højre ses en oversigt over procesforløbet.

Med en landsbyfællesskabsplan for hele Fynslundområdet rettes fokus på potentialerne for udvikling, med afsæt i de eksisterende kvaliteter og potentialer, der kendetegner området. Hovedfokus vil være i området omkring Jordrup og Fynslund, men samtidig vil naturen og landskabet omkring byerne også spille en rolle.

Vision og strategi

Med baggrund i en analyse af området, workshops og dialoger med de lokale er der udarbejdet en visionen for Fynslundområdet sætter en overordnet retning for, hvordan området i fællesskab skal udvikle sig med afsæt i de eksisterende kvaliteter og borgernes ønsker.

Landsbyfællesskabsplanen tager afsæt i 3 forskellige projektniveauer. Hvor nogle projekter har fokus på at styrke den samlede fortælling om hele området, vil andre i højere grad bidrage til at styrke synergien og fællesskabet på tværs af området. Endnu andre vil dykke ned i de lokale forhold i området omkring Fynslund og Jordrup.

Fynslundområdet er et godt sted at bo, på kanten af Kolding. Området er kendetegnet ved at være et trygt lokalsamfund, et levende landsbymiljø med højt til himlen og benene på jorden.

En bæredygtig udvikling af området skal tage afsæt i de stedbundne kvaliteter og den landsbykarakter, området er kendetegnet ved. De små landsbysamfund, historiske landssteder i landskabet samt naturen og fællesskabet, der binder området sammen.

Ved at styrke synergien på tværs og dyrke de mange potentialer, området er fælles om, skabes rammerne for det gode bæredygtige landsbyliv, som løftestang for bosætning.

Indsatsområder og tiltag

Med de 3 indsatsområder sættes fokus på henholdsvis ’Natur og rekreative forbindelser’, ’Bæredygtig bosætning og landsbyliv’, samt ’Stærke knudepunkter’.

Under hvert indsatsområde udfoldes en række initiativer og tiltag, der lokalt ønskes realiseret, og hvor der samtidig er identificeret et udviklingspotentiale. Tiltagene er forskellige i størrelse og omfang, men fælles for dem er, at de kan bidrage til at realisere visionen om, at Fynslundområdet skal være fremtidens bæredygtige landsbysamfund.

Tiltagene er borgernes egne konkrete idéer og ønsker til den fremtidige udvikling af området.

NATUR OG REKREATIVE FORBINDELSER

  • At styrke mulighederne for at komme ud og opleve naturen i Fynslundområdet.
  • At formidle og synliggøre de mange fantastiske naturområder, der findes i vores område.
  • At naturen får endnu mere plads i og omkring vores landsbyer og bidrager til både biodiversitet og forskønnelse.

BÆREDYGTIG BOSÆTNING OG LANDSBYLIV

  • At styrke mulighederne for bosætning i Fynslundområdet, med et fokus på den eksisterende bygningsmasse i landområderne.
  • At skabe bedre mulighed for at leje en bolig i Jordrup.
  • At styrke skolens profil og tiltrække børnefamilier til området, så vi sikrer et solidt grundlag til den lokale skole.

STÆRKE KNUDEPUNKTER

  • At forskønne bymidten og styrke bymidtens identitet, med referencer til historien.
  • At styrke Købmanden som et levende knudepunkt for hele Fynslundområdet.
  • At styrke den oplevede sammenhæng mellem Fynslund og Jordrup.

Læs hele planen på Fynslund.dk eller på Kolding.dk

https://jordrup.dk/wp-content/uploads/landsbyfaellesskabplan2024.pdf