Generalforsamling KFUM-Spejderne

Vi gennemfører generalforsamlingen på torsdag, skøn der sker overlap med borgermøde/orientering vedr. spildevand med kommunen!
GENERALFORSAMLING

I JORDRUP

Torsdag d. 7.3.2013 kl. 19.00 i hytten Granly, Nyvang 28, 6640 Lunderskov

Dagsorden;
1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning v/Gitte Bruus
3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse v/Jens Hansen
4. De forskellige enheder ved de respektive ledere for bævere, ulve og trop-spejdere
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til grupperådet. På valg er Gitte Bruus, Tommy Eriksen, Jessica Simonsen og Peter Jacobsen. Desuden ønsker Arne Pedersen at udtræde.
7. Valg af suppleanter
8. Valg af revisorer. (Alice Junker og Betty Christensen ønsker genvalg!)
9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 1 uge før generalforsamlingen.

Evt. spørgsmål kan rettes til formanden, Gitte Bruus på tlf. 22 43 62 59
Vores hjemmeside er; www.123hjemmeside.dk/Jordrup