Søndagstanker fra en borger!!

Var til generalforsamling i Jordrup forsamlingshus og borgerforening i torsdags.

Jeg skriver på vegne af mig selv, og ikke for at repræsentere nogen forening!

Skriver ikke for at spille klogere end nogen andre, for det er ikke meningen, men i min verden skal alle kunne ytret sig og blive mødt!

Mødte op til en forening i forfald og det blev ikke bedre efter generalforsamlingen. Sekretæren havde trukket sig og mødte ikke op. Et andet bestyrelsesmedlem (som ikke fremgår af hjemmesiden) meldte fra ½ time før generalforsamlingen og ønskede at træde ud før tid!

En suppleant trådte ind. Nuværende revisor trådte ind. Formanden som helst ville stoppe på grund af manglende tid, blev valgt igen da der ikke var opstillere!

Det meste af debatten drejede sig om manglende kontingentindbetaling og håndteringen af en henvendelse fra 2 borgere til borgerforeningen.

Bestyrelse havde ikke haft ressourcer til at opkræve kontingent, så der manglede 10.000,- kr. som var lig underskuddet!

De 2 ihærdige kvinder som står bag henvendelsen var frustreret over manglende kontakt når de henvendte sig til borgerforeningen. Havde fået mundtligt afslag på at borgerforeningen ville lægge navn/forening til for at de kunne komme videre til kommunen m.v. De vil undersøge mulighederne for at etablere en legeplads for alle og for alle aldre på det grønne areal v/Bytoften.

Jeg bliver lidt småsur og samtidig lidt flov over vores måde at kommunikere på. Det kan være svært, men min pointe er at manglende dialog/interesse og resurser ikke må dræbe gode initiativer.
Som jeg hørte debatten;
• Hvorfor var det nødvendigt
• Hvorfor ikke bruge børnehavens legepladser
• Hvorfor ikke bruge dagplejernes legeplads
• Hvem skal holde det
• Hvem skal vedligeholde
• Hvor skal pengene komme fra
• Er der interesse for sådan et sted

De to unge mødre havde svar på det hele. De ville gerne gå i gang med en dybere resourcing for at se om projektet kunne blive ført ud i livet.
Vi skal være taknemmelige for at nogen vil arbejde for at vores landsby udvikler sig!

Hvis Kolding havde et erhvervsliv og et byråd som stod i stampe ville byen og området hurtigt blive overset og fravalgt i mange henseender!

Jeg opfordrede den nye bestyrelse til at invitere mødrene til et møde. At ”de damer” kom med et oplæg, og at der så blev truffet en afgørelse. At foreningen blev mere synlig på Jordrup.dk. At de brugte kalenderen så der ikke sker overlap på arrangementer. At den nuværende formand ikke forsatte som formand når han, som han ærligt fortalte ikke havde tid!
Et forslag fra forsamling var, at bestyrelse hentede hjælp når der var behov. En rigtig god ide, men så må ”hjælpeopgaverne” og kontaktperson fremgå af hjemmesiden! – En hjemmeside som nu er blank for arrangementer og en kalender uden indhold!

Er hun sur? Nej det er hun ikke, men jeg undrer mig! Som jeg ser det; – hvis ikke bestyrelsen får struktur på synlighed, hjemmeside, får holdt nogle bestyrelsesmøder – ja, så kan jeg ikke se hvor det bærer hen!

Håber at bestyrelse tager disse og alle de andre gode råd til sig. Bodil skal ikke være den eneste som er synlig fra bestyrelsen. Sæt fuld skrue på her fra starten af året og se, om året kan skaffe den fornødne interesse for huset og borgerforeningen!

Vh

Gitte Bruus