Medlemmer til grupperådet. Nye ledere. Generalforsamling.

Vi har en rigtig go´ spejdergruppe i Jordrup – det vil vi gerne fortsætte med at have i fremtiden også. Vi har brug for, at der bliver taget del i det frivillige arbejde og søger helt konkret:
– Medlemmer til grupperådet (bestyrelsen)
– Ledere til de forskellige enheder

Grupperådet:
Medlemmerne af grupperådet står fx for, at arrangere de forskellige ting, der sker i løbet af året. Det kunne være St. Hans ved Brugsen, julemarked osv. Dette primært for at skaffe en merindtægt til gruppen, så vi hele tiden har det bedste udstyr og kan holde kontingenterne på et rimeligt niveau. Grupperådet bestemmer selv ambitionsniveau/tidsforbrug. Vi har nogle rigtig gode/konstruktive møder ca. hver 2-3 måned og hjælper til med praktiske opgaver i det omfang det er muligt.

**Vi holder generalforsamling i grupperådet 7/3 kl. 19:00 i spejderhytten, hvor der vælges nye medlemmer til rådet. Kom og hør om det kunne være noget for dig – der vil også være lidt lækkert spise/drikke.**

Leder:
Vi har rigtig gode & erfarne ledere. Erfaring er dog ikke et krav, hvis du skulle have lyst til at bidrage som leder. Kan man bare godt lide samværet med børnene & friluftsliv, er det også helt ok – det kan vi sagtens bruge. Vil man bygge lidt ekstra på, arrangerer gruppen et kursus for de nye ledere, sammen med andre nye ledere fra distriktet.

Fælles både for grupperådet & ledere er, at jo flere vi er, jo mindre tid kræver det af hver enkelt. Og ikke mindst så har vi det sjovt med det!

I kan evt. søge yderligere oplysninger på vores hjemmeside www.123hjemmeside.dk/jordrup eller kontakte Gitte Bruus, mail GJH@mail.dk, tlf. 22 43 62 59 eller Thomas Hedetoft, mail thedetoft@gmail.com, tlf. 30 31 56 19.

Med venlig hilsen

Grupperådet og spejderlederne