Projekt; Forlængelse af Troldhedebanen

En håndfuld borgere har holdt et lille møde for at drøfte mulighederne for en evt. forlængelse af banen/stien!

Vi drøfter fortsat muligheder i en evt. forlængelse!

Så snart der foreligger mere konkrete facts vil I høre fra os!

Med venlig hilsen

“Troldhedebanden”