Forfatterarkiv: admin - Palle Mørup

Indkøb i Fynslund-området

Kære @alle ?‍♂️
Opdatering pr. 19. feb.
Der er tæt på 1,2 mio. kr. indsamlet på nuværende tidspunkt, hvilket jo i sig selv, er helt vildt flot ???
Men der er fortsat lang vej igen, inden vi rammer de 2 mio. kr, som er målet. Derfor kan vi ikke appellere nok til, at man får afleveret sine sedler i postkassen, så vi kan få alle beløb registreret, og fortsætte den gode rejse i mål ???
Som det blev nævnt på borgermødet d. 26/1, så er der 100% diskretion omkring alle tilkendegivelser. Vi sidder 3 personer i arbejdsgruppen, som kender til oplysningerne, og det er Tommy LauritzenRikke Vejen og Søren Vejen-Jensen. Så er der spørgsmål i denne sammenhæng, så tag gerne fat i os direkte.
Vi har til gengæld lavet noget analyse arbejde, som på ingen måde udstiller nogen, men giver et indblik i, hvordan indsamlingen skrider frem ?
Lidt facts omkring indsamlingen:
? Indsamlingen er pt. fordelt med 85% i anparter (403 stk) og 15% i donationer (25 stk)
? De 403 anparter er tegnet ud af 240 afleverede tilkendegivelses blanketter.
? Det gennemsnitlige beløb pr. anparts-tager er kr. 4.200,- hvilket svarer til 1,68 anpart pr. anparts-tager
? 62% af alle tilkendegivelserne er tegnet for 1 anpart. a´ kr. 2.500,-
Vi kan ud fra disse data konkludere, at der fortsat er rigtig mange husstande i Fynslund området, som endnu ikke har afleveret en tilkendegivelse, samt at mange af de indkomne tilkendegivelser på nuværende tidspunkt, kun er på 1 anpart.

!!! DET MÅ VI KUNNE GØRE BEDRE !!!

Så vi håber på, at vi er ovre “uge 7 feberen” og at der igen er en masse gode blanketter at hente i postkassen, allerede fra i morgen.
HUSK: Blanketter kan altid downloades her øverst på www.jordrup.dk eller hentes i Brugsen eller Fynslund hallen. ??
PS: Arbejdsgruppen mødes igen i mandag den 20. feb. hvor vi gerne skulle få en masse gode ting på plads, og derefter kan dele disse spændende tinge med jer alle – så STAY TUNED ??
De bedste hilsner fra

Biblioteksstationen flyttes til Fynslund Hallen

Biblioteksstationen i Jordrup flyttes fra Dagli’Brugsen til Fynslund Hallen, Fynslundvej 104.

Stationen flyttes mandag den 20. februar, så denne dag kan der ikke afleveres, og reserveringer kan ikke afhentes.
Aflevér og afhent derfor gerne dine materialer søndag den 19. februar.

Udenfor Fynslund Hallens åbningstid kan du få adgang til hallen ved at taste koden 241220.
Tryk på [Nødudgang] for at komme ud igen. Du kan komme ind i tidsrummet 8-21.

Ved spørgsmål kontakt Kolding Bibliotek.
Se kontaktinfo her: www.koldingbib.dk/kontakt

Med venlig hilsen
Kolding bibliotekerne

Ny dagligvarebutik i Jordrup ?

 

En ny arbejdsgruppen kæmper for en ny dagligvarebutik i Jordrup, når Coop lukker Brugsen.
Se mere på FB gruppen https://www.facebook.com/groups/712774386862446

Se evt. FB begivenheden BORGERMØDE – Fremtidens indkøbsmuligheder i Fynslund-området, afholdes Torsdag den 26. Januar 2023 kl. 19.00 i Fynslund hallen, hvor alle interesserede er velkommen til at møde op og deltage i debatten omkring fremtidens indkøbsmuligheder for vores område.

 

Gårdejer Karl Gregersens legat

I 2022 vil gårdejer Karl Gregersens legat uddele en eller flere legatportioner.

Ifølge fundatsen skal legatportionerne anvendes til støtte til unge eller yngre landmænd fra den tidligere Lejrskov/Jordrup kommune, eller sådanne der agter at erhverve en landejendom i det pågældende område.

Legatportioner skal i overensstemmelse med Karl Gregersens ønske i første række tildeles unge, dygtige landmænd, der første gang etablerer sig som selvstændig, men kan dog også tildeles allerede selvstændige, der ønsker at udvide bedriften eller erhverve en større landbrugsejendom.

Legatportioner vil endvidere kunne ydes til modtagerens rationalisering af landbrugsbedriften, såfremt modtageren i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage en legatportion.

Ansøgninger indsendes senest den 10. november 2022 til Karl Gregersens Legat, att. Mogens Westen, Fjællebrovej 39, 6093 Sjølund, mail: mbw@mogenswesten.dk.

Ansøgninger bedes vedlagt oplysninger om det formål, hvortil et eventuelt legat tænkes anvendt og den dokumentation, ansøger måtte finde relevant.

Bestyrelsen

 

3 x GENERALFORSAMLING

ADGANG for ALLE, kom og lyt med 🙂

Støtteforeningen for Fynslund Boldklub,
Foreningen Fynslund Hallen og Fynslund Boldklub
indkalder til 3 x generalforsamlinger
Torsdag den 24. februar 2022 kl. 19.00
i Fynslund Hallen
————————————————————————-

STØTTEFORENINGEN FOR FB:
Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og skriftefører.
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Kassererens beretning
 4. Indkomne forslag.
 5. Valg af bestyrelse og suppleant.
 6. Valg af revisor.
 7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden
for FB i hænde senest 4 x 24 timer før generalforsamlingen.

FYNSLUND HALLEN:

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og skriftfører
 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget til godkendelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 7. Valg af suppleanter
 8. Valg af revisor
 9. Eventuelt

Forslag der af medlemmer ønskes behandlet
på generalforsamlingen, skal være indgivet til
bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen.

            — Pause —

FYNSLUND BOLDKLUB:

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og protokolfører
 2. Formandens beretning/er
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse og udvalg
 6. Valg af bestyrelsen i henhold til § 7-1
 7. Valg af udvalg i henhold til § 7-2
 8. Valg af suppleanter i henhold til § 7
 9. Valg af revisorer
 10. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden
for FB i hænde senest 4 x 24 timer før generalforsamlingen.

 På foreningernes vegne
Fynslund Boldklub

Årets Sjoveste Høstfest // Sidste Chance

//SIDSTE CHANCE ????
????Billetpriserne stiger 1/8, så nu er det altså sidste udkald folkens, hvis billetterne skal hives hjem til spotpris ????????????
Det er lækkert at se den store opbakning vi allerede har fået, selvom der er knap 3 mdr. til festen løber af stablen ????????
Så har du endnu ikke fået samlet et bord til festen, er det NU du skal igang ????????????????????

Høstfest – Billige billetter :)

Halløj derude venner!!! ????
Tjek lige det her super fedeprogram til Årets Sjoveste Høstfest 2020, som vist taler for sig selv ????????????????
For dælen hvor vi glæder os ????????
Psssst: Billetterne ER frigivet og der er penge at spare hvis du køber inden 30/6… ????

Billetter købes her:
https://billetfix.dk/da/e/arets-sjoveste-hstfest-i-fynslundhallen/
PS: Købte billetter refunderes hvis fru. Mette sig nej nej…