Kategoriarkiv: Fremtiden

Denne kategori kan bruges til initiativer, visioner og nye tiltag

FYNSLUND FOR FREMTIDEN

Der sker meget i vores område – og det bakkes op af kroner til udvalgte projekter. Kolding Kommune har gennem flere år haft succes med Landsbypuljen, hvor landsbyerne kan komme med ønsker til hvad der skal ske i deres område.

Der er på 2. millioner og skal fordeles til ca 20 landsbyområder. Det sker ved fællesmøde mellem landsbyernes repræsentanter én gang om året. Det er Hans E. Sørensen, der er vores lokale repræsentant.

Fynslundområdet har i år fået i alt kr. 145.000, – fordelt sådan:

Færdiggørelse af Byparken kr. 75.000,-
Troldhedestien kr. 36.675,-
Jordrup Forsamlingshus (kloakering) kr. 32.775,-

Der var i alt indkommet ansøgninger for 2,900.000,- mill. Byrådet vedtog til budgetforhandlingerne at øge puljen med 800.000 kr, så den op på 2 mio.

/ Merete Due Paarup

DET SER LYST UD

Fynslundområdet får penge til forbedringer og projekter i lokalområdet for for 134.000 kr. via Kolding Kommunes Landsbypulje. Projekterne er fordelt sådan:

GADELYS på stien bag børnehaven = 50.000 kr.
LEGEPLADS PROJEKTET = 80.000 kr (heraf 30.000 til skitsering mm)
REP. TAG FORSAMLINGSHUS = 4.000 kr.

image005_black

Det blev fordelt i aften i landsbyrådet hvor Hans E. Sørensen sidder som repræsentant for vores område – og hvor alle landsbyerne skal fordele godt 1 mio. kroner mellem sig. Det betyder, at vi har fået en rigtig flot andel af puljen i år. Det skal dog lige formelt vedtages – men det er formalia.

Flot arbejde til alle der har knoklet med ansøgningerne og til Hans for at holde den lokale fane højt. Anja VesterholmVivi P Frydensbjerg,Palle MørupBodil KristensenVibeke BundgårdSøren Vejen-Jensen og mange flere.

Fremtiden skaber vi sammen.
/ Merete Due Paarup

Synopsis – Lokalplan 1131-21 Jordrup – en landsby

Bag denne lidt kryptiske overskrift gemmer sig, at den politiske behandling af lokalplanen for Jordrup er gået i gang. Borgermødet i Jordrup Forsamlingshus gav forvaltningen og de tilstedeværende politikere nogle input. På dette link er det muligt, at se hvad politikerne arbejder med.

http://polweb.kolding.dk/showFile.aspx?docSysId=8346&file=1586_21107149&fusionid=21107146&web=2#9

Oversigt over projekter og ideer fra Fynslund for fremtiden

Kære alle

Vi har renskrevet alle projekter og ideer fra workshoppen og holdt møde i 4F om, hvordan vi kan arbejde videre med dem. Som I sikkert har bemærket, er der allerede gang i nogle af dem.

Vi har lagt 2 oversigter ind på Visionssiden https://jordrup.dk/visioner/. Den ene viser de projekter, der blev udviklet og præsenteret på dagen. Den anden er et katalog over alle de enkeltstående ideer, deltagerne skrev op på små sedler undervejs på workshoppene.

Vi vil gerne oprette de enkelte projekter her på siden, så man kan melde sig til dem og se hvem og hvad, der er i gang – men indtil det er sket, er oversigterne her vores fælles værktøj – hold jer ikke tilbage – der er frit slag – kontakt enten de personer, der figurerer på oversigten eller Vibe Bundgård vibehans@privat.dk fra 4F (Fælles Forum for Foreningerne i Fynslundområdet).