FYNSLUND FOR FREMTIDEN

Der sker meget i vores område – og det bakkes op af kroner til udvalgte projekter. Kolding Kommune har gennem flere år haft succes med Landsbypuljen, hvor landsbyerne kan komme med ønsker til hvad der skal ske i deres område.

Der er på 2. millioner og skal fordeles til ca 20 landsbyområder. Det sker ved fællesmøde mellem landsbyernes repræsentanter én gang om året. Det er Hans E. Sørensen, der er vores lokale repræsentant.

Fynslundområdet har i år fået i alt kr. 145.000, – fordelt sådan:

Færdiggørelse af Byparken kr. 75.000,-
Troldhedestien kr. 36.675,-
Jordrup Forsamlingshus (kloakering) kr. 32.775,-

Der var i alt indkommet ansøgninger for 2,900.000,- mill. Byrådet vedtog til budgetforhandlingerne at øge puljen med 800.000 kr, så den op på 2 mio.

/ Merete Due Paarup