Forfatterarkiv: Merete Paarup

MEDVIND PÅ TROLDHEDESTIEN

Så er der flere penge på vej til Troldhedebanen. Vores lokale ildsjæle har knoklet. Landmænd har lagt jord til. Der er søgt fonde og nu er der også penge på vej til Troldhedestien fra kommunen.

Troldhedebanen er prioriteret højt i det kommende budget. Dels er der afsat en halv million til tilskud til projekt ”mere Troldhedesti” og markering af Troldhedebanens 100 års jubilæum i 2017. Dels er der i 2018 afsat 2 millioner til Troldhedebanen. Sådan!

Merete Due Paarup

FLEX-TUR og FLEX-UNG

Flextur er en god løsning for offentlig transport, der hvor bussen ikke kommer eller ikke kommer særlig tit eller aldrig.

Flex-tur henter og bringer dig fra dør til dør inden for særlige tidsrammer. Det har været en stor succes – og vi har i Kolding som en af de eneste kommuner sikret både lave priser og en særlig FLEX-UNG ordning, med særligt lave priser til unge.

I det kommende budget har vi sikret at vi fortsat holder lave priser og at FLEX-UNG fremover ikke kun er til de unge med ungdomskort – men at andre unge også kan få glæde af ordningen.

Merete Due Paarup

FYNSLUND FOR FREMTIDEN

Der sker meget i vores område – og det bakkes op af kroner til udvalgte projekter. Kolding Kommune har gennem flere år haft succes med Landsbypuljen, hvor landsbyerne kan komme med ønsker til hvad der skal ske i deres område.

Der er på 2. millioner og skal fordeles til ca 20 landsbyområder. Det sker ved fællesmøde mellem landsbyernes repræsentanter én gang om året. Det er Hans E. Sørensen, der er vores lokale repræsentant.

Fynslundområdet har i år fået i alt kr. 145.000, – fordelt sådan:

Færdiggørelse af Byparken kr. 75.000,-
Troldhedestien kr. 36.675,-
Jordrup Forsamlingshus (kloakering) kr. 32.775,-

Der var i alt indkommet ansøgninger for 2,900.000,- mill. Byrådet vedtog til budgetforhandlingerne at øge puljen med 800.000 kr, så den op på 2 mio.

/ Merete Due Paarup

ASFALT PÅ VEJ

shutterstock_131549423Jeg har været i dialog med forvaltningen omkring veje, asfalt, graveprojekter mm og håber at det giver lidt svar på nogle af spørgsmålene. 

Kolding Spildevand er ved at separere kloakledninger i Jordrup. Det er selvfølgelig noget Kolding Kommune arbejder sammen med dem om for at få det bedst mulige samlede resultat. Arbejdet er spredt over et par etaper i årene 2013 – 2015. Lige nu ligger der følgende aftaler:

> Fynslundvej ved skolen – her bliver asfalten gravet op i fuld bredde og Spildevand genetablere i bærelag. Kolding Kommune sørger så for at genoprette slidlag med ny trafiksanering foran skolen.

> Hovedgaden, her er Spildevand pt. i gang med at udfærdige udbudsmateriale til en licitation. Kolding Kommune er med inde over her og forsøger at sikre et samlet projekt, hvor vejen og fortovet også her bliver gravet op og renoveret. Det regnes med at det er ca. fra Bytoften og et stykke op af Bøllingvej.

> Borgergade er pt. med i etapen til næste år 

>Skovvejen forventes at få helt nyt slidlag i fuld bredde på det stykke der har været opgravet sidste efterår.

Alle veje genoprettes til det forløb de har nu, og skal der tænkes nye bump, eller andre trafiksaneringsforanstaltninger ind efterfølgende er der ikke umiddelbart sat midler af til dette. Det kunne fremsættes som et budgetforslag 2015.

___________________________________

Hvis du har konkrete spørgsmål til ovenstående eller andet, så bærer jeg dem med videre (gerne i lidt samlet flok) så vi kan få svar på det send mail til mig på merpa@kolding.dk og vær så konkret som mulig ; )

Stor hilsen
Merete Due Paarup

Det nye Fynslund Magasin er landet …

Så er der et nyt Fynslund Magasin på vej til din postkasse. Redaktionen har knoklet med at skrive artikler, samle billeder og annoncer. Bladet bugner af lokale aktiviteter, gode tilbud og beviser at her er et lokalsamfund der vil, tør og gør. 
Det bliver delt ud i nærmeste fremtid af de seje skoleklasser, der samler penge ind til lejrskole. Der bliver også lagt ekstra magasiner i Brugsen, hallen og på biblioteket.
Kan du slet ikke vente med at få fingre i magasinet 

http://issuu.com/birtehojsager/docs/magasin_vinter_14_issuu

DET SER LYST UD

Fynslundområdet får penge til forbedringer og projekter i lokalområdet for for 134.000 kr. via Kolding Kommunes Landsbypulje. Projekterne er fordelt sådan:

GADELYS på stien bag børnehaven = 50.000 kr.
LEGEPLADS PROJEKTET = 80.000 kr (heraf 30.000 til skitsering mm)
REP. TAG FORSAMLINGSHUS = 4.000 kr.

image005_black

Det blev fordelt i aften i landsbyrådet hvor Hans E. Sørensen sidder som repræsentant for vores område – og hvor alle landsbyerne skal fordele godt 1 mio. kroner mellem sig. Det betyder, at vi har fået en rigtig flot andel af puljen i år. Det skal dog lige formelt vedtages – men det er formalia.

Flot arbejde til alle der har knoklet med ansøgningerne og til Hans for at holde den lokale fane højt. Anja VesterholmVivi P Frydensbjerg,Palle MørupBodil KristensenVibeke BundgårdSøren Vejen-Jensen og mange flere.

Fremtiden skaber vi sammen.
/ Merete Due Paarup

DET SER SORT UD (lidt endnu)

Flere har kommenteret manglende lys rundt på veje og stier i Jordrup. Vi har været i dialog med forvaltningen og her er lidt svar:

FB_lygtepæle

SPØRGSMÅL: Stien bag børnehaven på bagvejen og hen mod skolen har været slukket en periode.

SVAR: Den del tilhører børnehaven/Hallen. Det forsynes fra hallens anlæg og er ikke kompatibelt med den øvrige belysning, og kan derfor ikke tilsluttes den kommunale gadebelysning. Der har været lidt misforståelser vedr. ejerskabet, og derfor har vi bedt TREFOR om at sørge for at få udskiftet de defekte lyskilder, hvilket er sket i denne uge. Vi udarbejder en tegning til børnehaven, så de kan se hvordan det tænder og hvorledes ejerforhold er, og så vi kan undgår misforståelser fremover.

SPØRGSMÅL: Stien der forbinder Chr. Jensensvej og Kærtoften

SVAR: I forbindelse med renoveringen placeres der i foråret 2014 to master på stien, så der fremover kommer lys på stien.

SPØRGSMÅL: Fra cykelstien bag børnehaven ned mod bækken

SVAR: Der har i lang tid været snakket om den manglende belysning og langs sportspladsen. I forbindelse med vores energirenovering af Kommunens gadebelysning er der udarbejdet konkrete belysningsplaner på eksisterende veje og stier.
Hvad angår ny stibelysning fra Spiren og op mod Jordrup indgår det ikke i prioriteringen af driftsmidler. Det ville dog være en god ide med lys på stien.
Belysning langs med stier mv. er helt klart projekter, som landsbypuljen støtter. Så Jordrup kan søge ad den vej. 

= Vi har derfor valgt at sende en ansøgning afsted til Landsbypuljen, hvor der er møde i morgen. Vi ved, at der er indkommet projektansøgninger for et betydeligt højere beløb, end der er midler til. Hvis ikke det kan prioriteres i år – så må vi søge igen næste år.

Håber det var lidt “oplysende” svar her i mørket.
/ Merete Due Paarup

FYNSLUND MAGASINET

FYNSLUND MAGASINET: Her kommer en online bladre version, som flere har efterspurgt. Hvis du ikke har fået et eksemplar eller det er druknet i regnen, så kan du hente et i hallen, på skolen eller i Brugsen. Vi har trykt mange, så du må gerne tage til “alle dem der skal flytte til området ; )”

http://issuu.com/mereteduepaarup/docs/fynslundmagasinet_efter__r2013

NÆSTE NUMMER: Vi har redaktionsmøde til det næste magasin 12/11 – så hvis du har ønske, ideer, emner der skal med så skriv det her som kommentar, så tager vi det med.

Og husk at vi skal bruge mange billeder af alt det der sker stort som småt – de sendes til birte@imageconsult.dk

FYNSLUND BLOMSTRE

 

 

 

 

 

Vi har fået 6000 blomsterløg af kommunen til at forskønne vores område.

Og der er kommet mange ideer og forslag til hvor de skulle sættes. 

Vi har i 4F/blomsterudvalget besluttet at skabe små ens markeringer i hele vores område for at skabe en markant sammenhæng. Det bliver en masse “hotspots”.- som er runde cirkler fyldt med forårsblomster. Det bliver prioriteret efter følgende plan:

A. Hotspot byskilte // der kommer en omkring hvert af vores byskilte i hele området
B. Hotspot skilte // de byer/områder der ikke har et rigtigt byskilt kan vælge et par
steder hvor der fx står 2 km Knudsbøl eller lign
C. Grønne steder man kør forbi // fx på den grønne plet overfor kartoffelboden eller 
den lille grønne trekant ved lejrskov kirke (så må vi se hvor langt de rækker)

Det er VAGN TOFT // 27815793 der er mr. blomsterløg og har koordineret slagplanen. Hvis du står på listen og ikke har nået at sige ja endnu, så håber vi det går ellers så peg gerne på en anden og hvis nogen føler sig glemt eller overset, så ræk hånden frem med et smil – der er plads til flere ; )

Egholt Ole Ernst 7555 8143
Lejrskov, syd Agnes Hviid 7555 8184
Lejrskov, nord Peter Hindbo 7555 8222
Uhre Merete D.Pårup 25345155
Ferup Hans Sørensen 7555 9245
Spejderhytten V/ Skovvejen/Nyvang Thomas Hedetoft 3031 5619
Jordrup Vagn Toft 2781 5793
Bytoften, Jordrup ? Vagn Nielsen 2085 6202
Knudsbøl Birgitte Jepsen 7684 7199
Fynslund Bjarne Tamberg 2082 6303
Kirsbølvej / Fynslundvej Lis Pedersen 2611 4218
Vrå Inge Schelde 3070 9269
Højrup/ Risbøge Susanne Christiansen 2982 4860
Højrup / Højtoften Charlotte Arndal 7555 9098
Brunkær Birgit Fuglsang 7555 8022

PRAKTISK: vi er lige ved at finde ud af hvornår vi kan hente løgene. Vagn deler dem op i små portioner til hvert sted. De kan sættes fra nu (når vi får dem) og så hurtigt som muligt – I kan bare gøre det når det passer ind senest først i oktober. Vagn giver gode råd til hvordan man laver fine cirkler og hvor tæt og dybt de skal sættes. 

Lav gerne en lille hyggelig happening og tag billeder af det og læg op ; )

FYNSLUND FOLDEREN

 

 

 

 

 

 

 

Vi er i gang med at udarbejde en spændende folder, der skal “sælge” vores område til potentielle tilflyttere. Den skal bruges via fx. ejendomsmæglere.
Det er Merete Due Paarup og Peter Lykke Pallesen, der er tovholdere på den.

Kom meget gerne med dine input til hvad der skal med for at andre også kan se at dette sted jo helt klart er VERDENS NAVLE og HJERTET AF DET HELE ; )
Kommenter her eller på Facebook, så vi får dine ideer med. Og vi vil også løbende lægge “skitser og dispositioner ud”, så alle kan være med til at bidrage.

Med arbejdstøjet på/ merete ; )

VI HAR LAGT FØRSTE SPÆDE UDKAST TIL FOLDEREN OP PÅ FACEBOOK –
og du er velkommen til at komme med input og sende os de gode billeder.

ERHVERV på Jordrup.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi har masser af virksomheder i hele området. Og vi vil gerne vise, at her er masser af plads og højt til loftet til at drive erhverv med begge ben på jorden. For at få logo, visitkort og en kort tekst på hjemmesiden skal du være en lokal virksomhed eller i forvejen annoncere på én af 4F foreningernes hjemmesider  eller i / ved Fynslundhallen – og du behøver ikke lige at have lokalområdet som målgruppe.

Så uanset om du sælger mink, maskiner, musik, mad, mus eller multitasking, så er du velkommen. Og alle andre må godt prikke til de virksomheder I kender, så de bliver opmærksomme på at komme med.

Send dit logo, webadresse og en kort tekst, så lægger vi den på.
Send til Palle Mørup på palle@ugelog.dk eller Merete Due Paarup, på mdp@imageconsult.dk

Vi kan, vi vil, vi tør og vi gør!

Det man siger er man selv….
Sådan er det også med lokalsamfund
– vi er lige præcis det vi gør os til.

Fynslund for fremtiden – lige nu!
Vi har heldigvis et lokalsamfund, der kan, vil, tør og gør! Her til formiddag sprudlede hele hallen af ideer, ildsjæle og initiativer til hvordan vi sammen kan SKABE FYNSLUND FOR FREMTIDEN.
Det handler om fælles slagkraft, fælles fodslag og fælles slagplaner for hvad vi drømmer om på den lange bane…  og hvad vi går i sving med lige om lidt.

Firs friske fra Fynslund
Næsten 80 personer i alle aldre fra hele Fynslundområdet bredt repræsenteret fra foreningslivet, skole, sport, spejder, forsamlingshus, brugsen, kirke osv gav den gas med masser af konkrete ideer til hvordan vi gør vores område endnu bedre.
Alle foreningerne samlet i 4F var initiativtagere, en masse lokale ildsjæle var trukket i arbejdstøjet og endnu flere kom med ideer til hvordan vi kan bruge det vi har endnu bedre eller på nye måder… og hvad vi mangler i fremtiden.
 
Vi havde defineret 3 fokusområder:

Fællesskaber  – det vi mødes om fra Sportsfest, Løbeklubber, forældrekaffe og Skt. Hans
Rum og rammer – vores fysiske område, bygninger, natur, byen, stierne …
Synlighed – hvordan bliver vi synlige for os selv og vores omverden

Vi fik masser af ideer på banen og de bedste blev forbedret og forvandlet til slagplaner, der blev endelig prioriteret. Og der var masser af gode ideer fra kort over området, så vi kan finde alt det gode vi har – til bedre info om samkørsel og teletaxi, fra drømmen om ungdomshus og lan-party til ønsker om en ny revy, synlige stier, jobbørs til unge og at Amfiteateret igen skal stråle…

Alle ideer bliver nu samlet op og skrevet her på siden – så det bliver muligt at melde sig til konkrete projekter og sige “jeg giver også lige en hånd med”.
De bliver lagt på Facebook/jordrup og samlet i et fælles idekatalog som 4F kaster sig over allerede den 19. juni.

Fynslund for fremtiden – starter allerede i dag!