Generalforsamling Jordrup & Omegns Rideklub

GENERALFORSAMLING

Jordrup og Omegns Rideklub afholder generalforsamling tirsdag den 10.03.2015  kl. 19.00 i rytterstuen.
Dagsorden iflg. vedtægter.
Evt. forslag skal være formanden i hænde senest den 24.02.2015

Venlig hilsen
Bestyrelsen