Generalforsamling KFUM

Ingen aktiviteter

KFUM spejderne indkalder til generalforsamling mandag den 9. Marts 2015 kl 19.00 i hytten Granly, Nyvang 28, 6640 Lunderskov

Dagsorden;

 

1. Valg af dirigent og referent

 

2. Formandens beretning v./ Bettina Roed

 

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse v. /Heidi Andersen

 

4. De forskellige enheder ved respektive ledere for bæver, ulve og trops-spejderne.

 

5. Behandling af indkomne forslag.

 

6. Valg af medlemmer til grupperådet. På valg er:

   Bettina Roed – ønsker genvalg

  Ann Bøgelund – ønsker genvalg

   ​

7. Valg af Medlemmer til grupperådet. Vi skal have valgt minimum et ekstra medlem til Grupperådet. 

 

8. Valg af revisorer

 

9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen, på mail: bettina.westh@gmail.com

 

Evt. spørgsmå kan rettes til formanden Bettina Roed på tlf. 24829007