Forfatterarkiv: FynslundLokalraad

Generalforsamling i Fynslund Lokalråd

Onsdag d. 15/5 – 2024
Kl 19, i Fynslundhallen

Generalforsamlingens dagsorden:
1) Valg af dirigent.
2) Formandens beretning.
3) Kassererens beretning og fremlæggelse af revideret regnskab.
4) Indkomne forslag.
5) Valg af rådsmedlemmer og suppleanter (valg af stemmetællere).
På valg er:
Anne Grethe Eriksen (ønsker genvalg)
Lykke Dybdal (ønsker genvalg)
Ebbe Jørgensen (ønsker genvanlg)
Niels Sørensen (ønsker ikke genvalg)
6) Valg af revisorer.
7) Eventuelt

Lokalrådet – Varmegruppe

Folketinget vedtog i efteråret at alle kommuner skal udføre en screening for evt. fremtidig overgang til Fjernvarme.

Målet er at frigøre sig fra Naturgas og andre fossile brændstoffer

I screeningerne undersøges der for samfundsøkonomi og brugerøkonomi.

Screeningerne er udført i samarbejde med de nuværende Fjernvarmeoperatører: Trefor, Vamdrup Fjernvarme og Christiansfeld Fjernvarme.

Jordrup / Fynslund området er et af de områder, hvor det er konkluderet at det hverken samfundsøkonomisk eller brugerøkonomisk er rentabelt at tilslutte eksisterende Fjernvarme.

Dette gælder ligeledes områder som Stepping, Taps, Aller, Hejlsminde, Hejls, Vejstruprød, Sjølund, Grønninghoved og Sdr. Stenderup.

Disse områder er af kommunen blevet opfordret til at deltage i en Varmegruppe, hvor alternative fælles varmekilder kan overvejes, og hvor erfaringer kan deles.

Jordrup er repræsenteret af Lokalrådet ( Michael Beck Lundsgaard og Ebbe Jørgensen), og vi deltog på senest afholdte møde 15.11.2022.

På dette møde blev vi forelagt scenariet, at Fjernvarme fra de eksisterende Fjernvarmeværker ikke er rentabel.

Derudover gennemgik vi de forskellige muligheder der er for lokal deling af energikilder:

 • Termonet ( Deling af Jordvarmeanlæg, med opvarmning via varmepumpe på egen matrikel, baseret på strøm)
 • Fælles varmepumpeanlæg ( Central Luft til Vand Varmepumpe – Fordelt til et antal brugere via traditionelle fjernvarmerør)
 • Egen varmepumpe ( Luft til vand eller jord til vand varmepumpe, baseret på strøm – Ejet eller leaset)

Møderækken har været sat i stå, idet Kolding kommune har tilsluttet sig et EU projekt ( COHEAT) sammen med Region Syddanmark.

Herigennem kan kommunen få tilgang til yderligere viden om energideling i områder, hvor Fjernvarme ikke er umiddelbar tilgængelig.

Vi forventer at vi igen bliver indkaldt til Varmegruppen, i starten af marts, så vi kan blive opdateret på nyeste viden indenfor alternative varmekilder. – Og melder ud når der er nyt.

Medicin til Jordrup – Egtved Apotek

Lokalrådet har modtaget denne besked fra Egtved Apotek:

Kære Lokalråd i Fynslund

Vi erfarer, at COOP ønsker at lukket Dagli’Brugsen i Jordrup. Det er vi kede af at høre.

Egtved Apotek vil fortsat meget gerne levere medicin til borgere i og omkring Jordrup. Så længe Dagli’Brugsen i Jordrup, holder åbent vil vi gerne levere hertil.

Herefter er der selvfølgelig mulighed for at hente medicin på Egtved Apotek og vi leverer stadig til Dagli’Brugsen i Vester Nebel.

Endelig kører apotekets bude ud med medicinposer til privatadresser mandag til fredag. Skulle det ikke være muligt for en borger i Jordrup at komme til Egtved Apotek vil vi meget gerne kontaktes på 75 55 10 03, således vi kan lave en aftale.

Vi vil desuden lægge information i poserne til vores faste kunder, samt sende en stak flyers ud til Dagli’Brugsen.

Al medicinbestilling kan i øvrigt klares fra http://egtved.dinapoteker.dk , hvor varelageret også fremgår.

Vi håber, at de gode lokale kræfter i Fynslund får skabt en ny dagligvarebutik og her vil vi meget gerne levere medicin til.

FYNSLUND LOKALRÅD indkalder til GENERALFORSAMLING

TIRSDAG D. 15. NOVEMBER KL.19 i FYNSLUNDHALLEN

Kom og hør om Lokalrådets arbejde, og om de spændende initiativer, som du kan deltage i, hvis du har lyst. Lokalrådet bakker op om lokale foreninger og borgere – vi har derfor brug for at høre fra dig hvad der rører sig, eller ikke rører sig nok!

Kaffe, sodavand m.m. kan købes i hallens cafeteria.

Generalforsamlingens dagsorden:

 • Valg af dirigent.
 • Formandens beretning.
 • Kassererens beretning og fremlæggelse af revideret regnskab.
 • Ændringer af vedtægter. Lokalrådet foreslår §4 stk. 5 slettet.
 • Indkomne forslag.
 • Valg af rådsmedlemmer og suppleanter (valg af stemmetællere).
 • Valg af revisorer.
 • Præsentation af ny reklamefolder og film for Fynslundområdet.
 • Eventuelt.

Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være fremsendt til formanden inden 10 dage før mødets afholdelse på: lokalraadfynslund@gmail.com

Det nuværende lokalråd vil gerne opfordre til at alle interesserede møder op, og at personer som kunne have interesse i at stille op til Lokalrådet meddeler sin interesse på forhånd til lokalrådets mail. 

Vel mødt, 

FYNSLUND LOKALRÅD

Lokalrådsmøde d. 7/3 kl. 19-21 i Fynslundhallen

Dagsorden til lokalrådsmøde i Fynslundhallen d. 7/3-22 kl. 19-21

 1. Behandling af vores høringssvar. Jeg har vedhæftet høringssvar på den indsigelse vi ( Søren, Merete og Gitte) sendte ind i juni 2021, for Lokalrådet. Byrådet har vedtaget Kommuneplan 2021-2033 for Kolding Kommune.
  Behandling af vores høringssvar fremgår af vedhæftede nr 60.
 1. Opfølgning af mødet med Jacob Revsbeck. Hvad er næste skridt?
 1. Velkommen til området for lejere / ejere (Anne Grete)
 1. Fynslund for fremtiden 2.0 (Merete, Vibe og interesserede fra lokalrådet)
 1. Nyt fra de forskellige foreninger
 1. Evt.