Lokalrådet – Varmegruppe

Folketinget vedtog i efteråret at alle kommuner skal udføre en screening for evt. fremtidig overgang til Fjernvarme.

Målet er at frigøre sig fra Naturgas og andre fossile brændstoffer

I screeningerne undersøges der for samfundsøkonomi og brugerøkonomi.

Screeningerne er udført i samarbejde med de nuværende Fjernvarmeoperatører: Trefor, Vamdrup Fjernvarme og Christiansfeld Fjernvarme.

Jordrup / Fynslund området er et af de områder, hvor det er konkluderet at det hverken samfundsøkonomisk eller brugerøkonomisk er rentabelt at tilslutte eksisterende Fjernvarme.

Dette gælder ligeledes områder som Stepping, Taps, Aller, Hejlsminde, Hejls, Vejstruprød, Sjølund, Grønninghoved og Sdr. Stenderup.

Disse områder er af kommunen blevet opfordret til at deltage i en Varmegruppe, hvor alternative fælles varmekilder kan overvejes, og hvor erfaringer kan deles.

Jordrup er repræsenteret af Lokalrådet ( Michael Beck Lundsgaard og Ebbe Jørgensen), og vi deltog på senest afholdte møde 15.11.2022.

På dette møde blev vi forelagt scenariet, at Fjernvarme fra de eksisterende Fjernvarmeværker ikke er rentabel.

Derudover gennemgik vi de forskellige muligheder der er for lokal deling af energikilder:

  • Termonet ( Deling af Jordvarmeanlæg, med opvarmning via varmepumpe på egen matrikel, baseret på strøm)
  • Fælles varmepumpeanlæg ( Central Luft til Vand Varmepumpe – Fordelt til et antal brugere via traditionelle fjernvarmerør)
  • Egen varmepumpe ( Luft til vand eller jord til vand varmepumpe, baseret på strøm – Ejet eller leaset)

Møderækken har været sat i stå, idet Kolding kommune har tilsluttet sig et EU projekt ( COHEAT) sammen med Region Syddanmark.

Herigennem kan kommunen få tilgang til yderligere viden om energideling i områder, hvor Fjernvarme ikke er umiddelbar tilgængelig.

Vi forventer at vi igen bliver indkaldt til Varmegruppen, i starten af marts, så vi kan blive opdateret på nyeste viden indenfor alternative varmekilder. – Og melder ud når der er nyt.