Tag-arkiv: Generalforsamling

FYNSLUND LOKALRÅD indkalder til GENERALFORSAMLING

TIRSDAG D. 15. NOVEMBER KL.19 i FYNSLUNDHALLEN

Kom og hør om Lokalrådets arbejde, og om de spændende initiativer, som du kan deltage i, hvis du har lyst. Lokalrådet bakker op om lokale foreninger og borgere – vi har derfor brug for at høre fra dig hvad der rører sig, eller ikke rører sig nok!

Kaffe, sodavand m.m. kan købes i hallens cafeteria.

Generalforsamlingens dagsorden:

  • Valg af dirigent.
  • Formandens beretning.
  • Kassererens beretning og fremlæggelse af revideret regnskab.
  • Ændringer af vedtægter. Lokalrådet foreslår §4 stk. 5 slettet.
  • Indkomne forslag.
  • Valg af rådsmedlemmer og suppleanter (valg af stemmetællere).
  • Valg af revisorer.
  • Præsentation af ny reklamefolder og film for Fynslundområdet.
  • Eventuelt.

Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være fremsendt til formanden inden 10 dage før mødets afholdelse på: lokalraadfynslund@gmail.com

Det nuværende lokalråd vil gerne opfordre til at alle interesserede møder op, og at personer som kunne have interesse i at stille op til Lokalrådet meddeler sin interesse på forhånd til lokalrådets mail. 

Vel mødt, 

FYNSLUND LOKALRÅD