Kategoriarkiv: Lokal

Fynslund Sommerfest 10. 11. 12. Maj

Fynslund Boldklub Sportsfest/Sommerfest 10. 11. 12. maj
I Kristi himmelfartsferien er der sportsfest i Fynslund Boldklub. En tradition, der går helt tilbage til 70`erne, og hvor alle borgere i Jordrup og omegn er inviteret. Kom og være med til et super dejligt arrangement hvor Hyggen og det Sociale er i højsædet. Festtelt, Fodboldpool, Musik, Hoppeborg, Reklamebanko, Gris på grill, eXtreme Bonderøv race og meget mere.

3 x GENERALFORSAMLINGER for hhv. Støtteforeningen for FB, Fynslundhallen og Fynslund Boldklub

Støtteforeningen for Fynslund Boldklub, Foreningen Fynslund Hallen                       og Fynslund Boldklub indkalder til 3 x generalforsamlinger

Torsdag den 22. februar 2018 kl. 19.00 i Fynslund Hallen

STØTTEFORENINGEN FOR FB:

Dagsorden ifølge vedtægter.

FYNSLUND HALLEN:

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og skriftfører
 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning
 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget til godkendelse
 5. Vedtægtsændring: § 6 foreslås ændret til:                                      ”Generalforsamlingen indkaldes og offentliggøres senest den 1. april, med mindst 3 ugers varsel.”
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af medlemmer til bestyrelsen
 8. Valg af suppleanter
 9. Valg af revisor
 10. Eventuelt

Forslag der af medlemmer ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være indgivet til bestyrelsen senest 2 uger før generalforsamlingen.                                    — Pause —

FYNSLUND BOLDKLUB:

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og protokolfører
 2. Formandens beretning/er
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse og udvalg:                                                                                         a. Valg af bestyrelsen i henhold til § 7-1                                                                      b. Valg af udvalg i henhold til § 7-2                                                                               c. Valg af suppleanter i henhold til § 7
 6. Valg af revisorer
 7. Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden for FB i hænde senest 4 x 24 timer før generalforsamlingen. 

(Se mere på opslag i Fynslund Hallen og på foreningernes hjemmesider)

På foreningernes vegne, Fynslund Boldklub

Vel mødt!

FB: Spil’op og spis med, onsdag den 15. november.

Så er der traditionen tro leg, spil, spas, dejlig mad og musik i Fynslundhallen.

Der er leg og boldspil i hallen for børn og barnlige sjæle fra kl. 15.30.  Gymnastik- og fitnessudvalget sætter løjerne i gang. Det er GRATIS og tilmelding er ikke nødvendig.

Der serveres dejlig mad og let musik med Mar’k’ant v/Jens Nørhede i cafeteriet fra kl. 17.30. Maden skal bestilles og betales senest torsdag den 9. november i cafeteriet. 

 • Pris for voksne: 80 kr.
 • Pris for børn under 12 år: 45 kr.

FB: Multibane-byggeri ved Fynslundhallen.

Fynslund Boldklubs formand Hans Rostgaard Andersen og en lille flok frivillige har de seneste uger været ihærdige med at få planeret og gjort bunden helt klar til den kommende MULTIBANE, som bliver indviet sidst i september.

I morgen lørdag den 2. september kl. 12.30 tages fat på næste fase af byggeriet. Der skal bl.a. laves huller til stolper, der støbes ned, så banens bander kan stå solidt. Hvis du er én af dem der har en ledig stund og kan tage fat, vil arbejdsholdet tage godt imod! Kontakt evt. Hans på tlf.  23 30 46 15.

Banen er bl.a. finansieret med støtte fra:
Lokale- og Anlægsfonden, Sydbank, Danske Bank (Sparekassefonden), Fynslundhallen samt Winther sport og fritid. 

 

FB: Indvielse af “Mar’k’ant”-scenen på søndag 30/4!

Fynslund Boldklubs musikudvalg glæder sig til at tage scenen i brug. Og indbyder alle interesserede til indvielsen, som starter kl. 13. Indtil kl. 16 er der et program med alsidig og spændende underholdning på programmet. Herefter er der “frit slag” til lokale og andre som har lyst til at give et nummer på den flotte overdækkede scene.

Kom og vær med til en festlig indvielse af den nye musikscene, som ligger bag Fynslundhallen.

FB: ÅRETS GYMNASTIKOPVISNING lørdag den 18. marts kl. 10-13.

Fynslund Boldklubs gymnastikhold er ved at finpudse de sidste ting før årets opvisning på lørdag. Små og store gymnaster glæder sig helt sikkert til at vise hvad de har lært vinteren over. Det bliver spændende at se, hvad de vil vise i år.

Ladelund Efterskole vil, efter den fælles indmarch, starte opvisningen med 135 gymnaster på gulvet i Fynslundhallen. Det bliver forrygende!

Så kom og oplev en festlig formiddag med faner, fællessang og masser af gymnastik!

Elevstævne Jordrup og Omegns Rideklub

 logo til label

Jordrup & Omegns Rideklub afholder elevstævne lørdag d. 30. august og samtidig også 2. afdeling af elev/klubmesterskab i både dressur og spring.

Vi starter kl. 10.00 lørdag formiddag med dressurklasserne og ca. kl. 14.45 starter springklasserne.

Startlisterne kan ses på www.jork.dk

Alle er velkomne til at komme forbi og heppe på alle de lokale dygtige ryttere – og få sig en sludder over en kop kaffe mm, som sælges i den lille bod.

Jordrup & Omegns Rideklub

 

ASFALT PÅ VEJ

shutterstock_131549423Jeg har været i dialog med forvaltningen omkring veje, asfalt, graveprojekter mm og håber at det giver lidt svar på nogle af spørgsmålene. 

Kolding Spildevand er ved at separere kloakledninger i Jordrup. Det er selvfølgelig noget Kolding Kommune arbejder sammen med dem om for at få det bedst mulige samlede resultat. Arbejdet er spredt over et par etaper i årene 2013 – 2015. Lige nu ligger der følgende aftaler:

> Fynslundvej ved skolen – her bliver asfalten gravet op i fuld bredde og Spildevand genetablere i bærelag. Kolding Kommune sørger så for at genoprette slidlag med ny trafiksanering foran skolen.

> Hovedgaden, her er Spildevand pt. i gang med at udfærdige udbudsmateriale til en licitation. Kolding Kommune er med inde over her og forsøger at sikre et samlet projekt, hvor vejen og fortovet også her bliver gravet op og renoveret. Det regnes med at det er ca. fra Bytoften og et stykke op af Bøllingvej.

> Borgergade er pt. med i etapen til næste år 

>Skovvejen forventes at få helt nyt slidlag i fuld bredde på det stykke der har været opgravet sidste efterår.

Alle veje genoprettes til det forløb de har nu, og skal der tænkes nye bump, eller andre trafiksaneringsforanstaltninger ind efterfølgende er der ikke umiddelbart sat midler af til dette. Det kunne fremsættes som et budgetforslag 2015.

___________________________________

Hvis du har konkrete spørgsmål til ovenstående eller andet, så bærer jeg dem med videre (gerne i lidt samlet flok) så vi kan få svar på det send mail til mig på merpa@kolding.dk og vær så konkret som mulig ; )

Stor hilsen
Merete Due Paarup

Fælles foreningsforum for Fynslundområdet – 4F “Nytårs møde”

fotoHer til aften er der Nytårs møde i “Fælles foreningsforum for Fynslundområdet” – 4F

Rigtig mange foreninger er præsenteret, for at tage en snak om året der gik. Samt hvad der er på programmet for det nye år.

4F har sin side på fynslund.dk eller Jordrup.dk

Klik her for at se siden og læse hvad 4F arbejder med samt referater for 4F’s møder.

Nye køreplaner og Flexture

De nye køreplaner og busruter træder i kraft søndag den 15. december 2013.
 
De væsentligste punkter er:
 
Ny morgenrute, rute 510, med afgang fra 6:52 fra Egholt via Vestermarksvej og direkte til Kolding.
Dette er den eneste morgenafgang, øvrige morgen/formiddags passagere henvises til de nye flexture. Mere herom lidt senere.
Alle eftermiddagsture går via rute 188 og rute 257 med skift ved Gl. Landevej i Lejrskov.
Ruterne og tidspunkterne kan ses her:
 
Flexture
 
En ny transportform er Flexturene. Det er dør-til-dør ruter med taxa med rabat i hele Kolding kommune, altså ikke kun til og fra Kolding by. Taksten er 2,50 kr. pr. kilometer minimum 35 kr. Der kan medtages 3 medrejsende voksne som rejser til ½ pris. Det skal dog være samme på- og afstigningssted. 1 voksen kan gratis medtage 2 børn u. 12 år. Ordningen gælder alle ugens dage mellem 6 og 24, dog undtagen 24. og 31. december. Der kan bestilles både telefonisk og via internettet. Takster er foreløbig for en 5 måneders periode, efter introduktionsperioden koster det 3,50 kr. pr. km.
Bestilling, tidsfrister, telefonnumre, hjemmesidehenvisning mm er beskrevet på dette link: http://www.sydtrafik.dk/Default.aspx?ID=2194
 
Der er lavet en særlig ordning til unge med ungdomskort, FlexUng, hvor der køres til halv takst. For at kunne bruge FlexUng skal de unge tilmeldes ved Kolding kommue. Der skal regnes med nogle dages ekspeditionstid, så sørg for at få det gjort med det samme.
Se beskrivelsen på dette link: http://www.sydtrafik.dk/Default.aspx?ID=3221
 
På nogle områder er busbetjeningen blevet forringet, omvendt har vi fået en meget fleksibel mulighed med flexturene. Det ærger mig fortsat, at vi ikke kunne få egenbetalingen for de unge mennesker nedsat yderligere eller helt fjernet. Summen er dog, at vi alle har fået en meget fleksibel ordning, som jeg håber mange vil gøre brug af. Som afslutning skal lige bemærkes, at forvaltningen er igang med et større udredningsarbejde, som gerne skal ende op i, at hele kommunen for mere og bedre offentlig transport for de samme penge.