Gravearbejdet i Hovedgaden

HUL IGENNEM: Gravearbejde er nødvendig, når der skal kloakeres. Det giver roderi, bøvl, vejspærringer og omveje for beboerne og butikker i området.

Gravearbejdet i HovedgadenJordrup er i øjeblikket lidt et hul i jorden. Gravearbejde er nået til hovedgaden, der er spærret for gennemkørsel.

Sidste nyt fra BlueKolding vedr. gravearbejdet i Jordrup:
Desværre vil det kun være undtagelsesvist, at der åbnes for gennemkørsel til fyraften. Der vil kun blive åbnet for gennemkørsel, når dette er fuldt sikkerhedsmæssigt forsvarligt, og det er udelukkende entreprenørens vurdering, hvornår dette er muligt.

Opdatering den 10. juni: … Vi er færdige med alt kloakarbejde i Bøllingvej og Tjørnevænget. Der arbejdes med fortov i vest siden af Bøllingvej og flisebelægning i Tjørnevænget. Asfalt på Bøllingvej er planlagt til uge 27-28. Vi er i fuldgang med at grave ny spildevandsledning i Hovedgaden og er nået ned til nr. 20. Når vi kommer til nr. 29 skal forsætte med 2 nye ledninger det vil sænke fremdrifts hastigheden. Vi er i gang med stikledninger til huse på vestsiden af Hovedgaden.
BlueKolding vil komme med løbende opdateringer processen

HUSK at tage omvejen til Brugsen
Uanset hvor du er og hvor du skal hen, så husk du altid lige skal have noget i Brugsen på vejen! 
PS. hvis der er spørgsmål eller andet, så er man altid velkommen til at kontakte BlueKolding på 76 36 36 36 / mail: kontakt@bluekolding.dk