Fortælletimer i Lejrskov Præstegård og Kirke

Tre fortælletimer for børn fra 0. kl., 1. kl., 2.kl.

Tirsdag d. 5. marts, 12. marts., 19. marts kl. 12.40-14.10.

Afsluttes med familiegudstjeneste palmesøndag d. 24. marts kl. 10.30 i Lejrskov Kirke

Se nærmere på hjemmesiderne lejrskovkirke.dk / jordrupkirke.dk

Ved sognemedhjælper Margit E. Ernst og sognepræst Karen Søe Pedersen