DET SER SORT UD (lidt endnu)

Flere har kommenteret manglende lys rundt på veje og stier i Jordrup. Vi har været i dialog med forvaltningen og her er lidt svar:

FB_lygtepæle

SPØRGSMÅL: Stien bag børnehaven på bagvejen og hen mod skolen har været slukket en periode.

SVAR: Den del tilhører børnehaven/Hallen. Det forsynes fra hallens anlæg og er ikke kompatibelt med den øvrige belysning, og kan derfor ikke tilsluttes den kommunale gadebelysning. Der har været lidt misforståelser vedr. ejerskabet, og derfor har vi bedt TREFOR om at sørge for at få udskiftet de defekte lyskilder, hvilket er sket i denne uge. Vi udarbejder en tegning til børnehaven, så de kan se hvordan det tænder og hvorledes ejerforhold er, og så vi kan undgår misforståelser fremover.

SPØRGSMÅL: Stien der forbinder Chr. Jensensvej og Kærtoften

SVAR: I forbindelse med renoveringen placeres der i foråret 2014 to master på stien, så der fremover kommer lys på stien.

SPØRGSMÅL: Fra cykelstien bag børnehaven ned mod bækken

SVAR: Der har i lang tid været snakket om den manglende belysning og langs sportspladsen. I forbindelse med vores energirenovering af Kommunens gadebelysning er der udarbejdet konkrete belysningsplaner på eksisterende veje og stier.
Hvad angår ny stibelysning fra Spiren og op mod Jordrup indgår det ikke i prioriteringen af driftsmidler. Det ville dog være en god ide med lys på stien.
Belysning langs med stier mv. er helt klart projekter, som landsbypuljen støtter. Så Jordrup kan søge ad den vej. 

= Vi har derfor valgt at sende en ansøgning afsted til Landsbypuljen, hvor der er møde i morgen. Vi ved, at der er indkommet projektansøgninger for et betydeligt højere beløb, end der er midler til. Hvis ikke det kan prioriteres i år – så må vi søge igen næste år.

Håber det var lidt “oplysende” svar her i mørket.
/ Merete Due Paarup