Countryaften med RattleSnakes i Jordrup Forsamlingshus

Lørdag den 4. april kl 18.30. Dans incl. buffet og lagkage 300,- kr.

Billetter på tlf. 51240888 eller Karen Margrethe, Hovedgaden 33, 6064 Jordrup

Jordrup Borger og Forsamlingshus