3 x generalforsamlinger den 26. februar 2015

 GENERALFORSAMLINGER

Støtteforeningen for Fynslund Boldklub, Foreningen Fynslundhallen

og Fynslund Boldklub

indkalder til 3 x generalforsamlinger i Fynslund Hallen

Torsdag den 26. februar 2015

med start kl. 19.00!

—————————————————————————————————————

Støtteforeningen for Fynslund Boldklub:

DAGSORDEN ifølge vedtægter.

Fynslundhallen:

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent og skriftfører

2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4. Fremlæggelse af budget til godkendelse

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen

7. Valg af suppleanter

8. Valg af revisor.

9. Eventuelt

—  P a u s e  —

Fynslund Boldklub:

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent og protokolfører.

2. Formandens beretning/er

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab

4. Indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelse og udvalg

   a. Valg af bestyrelsen i henhold til § 7-1

   b. Valg af udvalg i henhold til § 7-2

   c. Valg af suppleanter i henhold til § 7

6. Valg af revisorer.

7. Eventuelt.

På foreningernes vegne

Fynslund Boldklub

Vel mødt!