Decemberglimt fra Jordrup Kirke og Toftegården

I den forløbne uge har Toftegården holdt familieeftermiddag med kaffebord, julebag ved Toftegårdens venner og sang. Eftermiddagen var velbesøgt og ekstra borde måtte sættes op. Kirkekorets godt 20 medlemmer gik Lucia.

I Jordrup Kirke samledes børnehaven og dagplejerne samt familier til julegudstjeneste med genfortælling af juleevangeliet, salmer og bevægelse.

Her er glimt fra begivenhederne, der er blevet til givende traditioner her i området.