Referat af møde den 9. juni i 4F – Fælles foreningsforum for Fynslundområdet

4F holdt møde i starten af juni – her kommer med lidt forsinkelse – referat fra mødet.

Næste møde holdes 1. september kl 19.00 i Fynslundhallen

Venlig hilsen Vibe Bundgård