Medicin til Jordrup – Egtved Apotek

Lokalrådet har modtaget denne besked fra Egtved Apotek:

Kære Lokalråd i Fynslund

Vi erfarer, at COOP ønsker at lukket Dagli’Brugsen i Jordrup. Det er vi kede af at høre.

Egtved Apotek vil fortsat meget gerne levere medicin til borgere i og omkring Jordrup. Så længe Dagli’Brugsen i Jordrup, holder åbent vil vi gerne levere hertil.

Herefter er der selvfølgelig mulighed for at hente medicin på Egtved Apotek og vi leverer stadig til Dagli’Brugsen i Vester Nebel.

Endelig kører apotekets bude ud med medicinposer til privatadresser mandag til fredag. Skulle det ikke være muligt for en borger i Jordrup at komme til Egtved Apotek vil vi meget gerne kontaktes på 75 55 10 03, således vi kan lave en aftale.

Vi vil desuden lægge information i poserne til vores faste kunder, samt sende en stak flyers ud til Dagli’Brugsen.

Al medicinbestilling kan i øvrigt klares fra http://egtved.dinapoteker.dk , hvor varelageret også fremgår.

Vi håber, at de gode lokale kræfter i Fynslund får skabt en ny dagligvarebutik og her vil vi meget gerne levere medicin til.

Ny dagligvarebutik i Jordrup ?

 

En ny arbejdsgruppen kæmper for en ny dagligvarebutik i Jordrup, når Coop lukker Brugsen.
Se mere på FB gruppen https://www.facebook.com/groups/712774386862446

Se evt. FB begivenheden BORGERMØDE – Fremtidens indkøbsmuligheder i Fynslund-området, afholdes Torsdag den 26. Januar 2023 kl. 19.00 i Fynslund hallen, hvor alle interesserede er velkommen til at møde op og deltage i debatten omkring fremtidens indkøbsmuligheder for vores område.

 

FB: NYTÅR og nye hold i YOGA og INDOOR CYCLING mm.

Fynslund Boldklub tilbyder nye runder i både yoga og indoor cycling lige efter nytår.

Gå ind på boldklubbens hjemmeside https://www.fynslundboldklub.dk/ og se under tilmelding/kontingent hvordan man tilmelder sig og læs mere i folderen om holdene.

Det er også muligt at tilmelde sig andre åbne vinterhold her efter nytår. Kontakt gerne det pågældende udvalg for mere information om mulighederne. Der er plads til flere glade og aktive medlemmer i alle aldre.

Om datalogien i din lomme i Fynslundhallen – direkte fra auditorierne ved Aarhus Universitet

Tirsdag 22. november kl. 19:00 – 21:00 kan du høre om datateknologiens udvikling og forskningen i bl.a. data, algoritmer og brugergrænseflader.
Vi dykker ned i din lomme og hører om vejen fra computere så store som gymnastiksale til små håndholdte smartphones, som har millioner gange mere regnekraft end computeren i rumfartøjet, der bragte de første mennesker til månen. Læs mere her Offentlige foredrag i Naturvidenskab, Aarhus Universitet | Livestream og live (au.dk)

Foredraget livestreames direkte fra auditorierne på Aarhus Universitet.
Vi ser det sammen i mødelokalet i Fynslundhallen – og sammen med folk på over 300 andre lokaliteter i Danmark.
Alle er velkomne. Det er gratis. Forfriskninger kan købes i cafeteriet.

Dette er årets sidste foredrag .
Vi kører en ny omgang fra februar 2023. Nærmere information følger.

 

Om fagre nye genetiske verden i Fynslundhallen – direkte fra auditorierne ved Aarhus Universitet

Tirsdag 15. november kl. 19:00 – 21:00 kan du tage med på en rejse ind i DNA-verdenen og vores fælles genetiske fremtid når professor, og medlem af Det Etiske Råd, Jacob Giehm Mikkelsen deler sin begejstring og bekymring for den fagre nye genetiske verden.
Det molekylære værktøj CRISPR har vist sig at være nøglen til at redigere livets kode, genomet. En revolution i genetisk forskning med uanede muligheder, hvilket afføder væsentlige etiske diskussioner.

Foredraget livestreames direkte fra auditorierne på Aarhus Universitet.
Vi ser det sammen i mødelokalet i Fynslundhallen – og vi ser det sammen med folk på over 300 andre lokaliteter i Danmark.
Alle er velkomne. Det er gratis. Forfriskninger kan købes i cafeteriet.
Læs mere Offentlige foredrag i Naturvidenskab, Aarhus Universitet | Livestream og live (au.dk)

FYNSLUND LOKALRÅD indkalder til GENERALFORSAMLING

TIRSDAG D. 15. NOVEMBER KL.19 i FYNSLUNDHALLEN

Kom og hør om Lokalrådets arbejde, og om de spændende initiativer, som du kan deltage i, hvis du har lyst. Lokalrådet bakker op om lokale foreninger og borgere – vi har derfor brug for at høre fra dig hvad der rører sig, eller ikke rører sig nok!

Kaffe, sodavand m.m. kan købes i hallens cafeteria.

Generalforsamlingens dagsorden:

  • Valg af dirigent.
  • Formandens beretning.
  • Kassererens beretning og fremlæggelse af revideret regnskab.
  • Ændringer af vedtægter. Lokalrådet foreslår §4 stk. 5 slettet.
  • Indkomne forslag.
  • Valg af rådsmedlemmer og suppleanter (valg af stemmetællere).
  • Valg af revisorer.
  • Præsentation af ny reklamefolder og film for Fynslundområdet.
  • Eventuelt.

Eventuelle forslag til behandling på generalforsamlingen, skal være fremsendt til formanden inden 10 dage før mødets afholdelse på: lokalraadfynslund@gmail.com

Det nuværende lokalråd vil gerne opfordre til at alle interesserede møder op, og at personer som kunne have interesse i at stille op til Lokalrådet meddeler sin interesse på forhånd til lokalrådets mail. 

Vel mødt, 

FYNSLUND LOKALRÅD

Om Søvn og immunforsvar i Fynslundhallen – direkte fra auditorierne ved Aarhus Universitet

Tirsdag 25. oktober kl. 19:00 – 21:00 kan du deltage i et naturvidenskabeligt foredrag, der livestreames direkte fra Aarhus Universitet.
Vi ser det sammen i mødelokalet i Fynslundhallen – og vi ser det sammen med folk på over 300 andre lokaliteter i Danmark.
Alle er velkomne. Det er gratis.
Forfriskninger kan købes i cafeteriet.

Lektor i neurofysiologi, Birgitte Rahbek Kornum fortæller om søvnen og immunforsvarets indbyrdes forhold. Vores immunforsvar er dybt afhængigt af søvn og bruger den til at restituere. Omvendt påvirker immunforsvaret også søvnen, og visse sygdomme – som narkolepsi – kan ligefrem ødelægge søvnreguleringen.

Spørgsmål ?? – kontakt Vibe Bundgård 20405640

Gårdejer Karl Gregersens legat

I 2022 vil gårdejer Karl Gregersens legat uddele en eller flere legatportioner.

Ifølge fundatsen skal legatportionerne anvendes til støtte til unge eller yngre landmænd fra den tidligere Lejrskov/Jordrup kommune, eller sådanne der agter at erhverve en landejendom i det pågældende område.

Legatportioner skal i overensstemmelse med Karl Gregersens ønske i første række tildeles unge, dygtige landmænd, der første gang etablerer sig som selvstændig, men kan dog også tildeles allerede selvstændige, der ønsker at udvide bedriften eller erhverve en større landbrugsejendom.

Legatportioner vil endvidere kunne ydes til modtagerens rationalisering af landbrugsbedriften, såfremt modtageren i øvrigt opfylder betingelserne for at modtage en legatportion.

Ansøgninger indsendes senest den 10. november 2022 til Karl Gregersens Legat, att. Mogens Westen, Fjællebrovej 39, 6093 Sjølund, mail: mbw@mogenswesten.dk.

Ansøgninger bedes vedlagt oplysninger om det formål, hvortil et eventuelt legat tænkes anvendt og den dokumentation, ansøger måtte finde relevant.

Bestyrelsen

 

Kvantefysik i Fynslundhallen – direkte fra auditorierne ved Aarhus Universitet

Kvantefysikken – atomernes vilde verden

Tirsdag 4. oktober kl. 19:00 – 21:00 kan du deltage i et naturvidenskabeligt foredrag, der sendes  direkte fra Aarhus Universitet.
Vi ser det sammen i mødelokalet i Fynslundhallen – og vi ser det sammen med folk på over 300 andre lokaliteter i Danmark.
Alle er velkomne. Det er gratis.
Forfriskninger kan købes i cafeteriet.

Professor i kvantefysik, Klaus Mølmer, Niels Bohr Instituttet, Københavns Universitet præsenterer de eksperimenter og teoretiske overvejelser, der førte til Niels Bohrs atom- og kvantefysik, som fysikerne stadig diskuterer, hvordan vi skal forstå – samtidig med at den anvendes med succes på alt fra stjerners liv til mikrochips i smartphones.

Spørgsmål ?? – kontakt Vibe Bundgård 20405640

Livestreamede foredrag fra Århus Universitet i Fynslundhallen

Jeg kører 6 foredrag i løbet af efteråret i mødelokalet i Fynslundhallen.
Foredragene livestreames direkte fra auditorierne i Århus.
Det er superdygtige forskere, der formidler den nyeste viden indenfor naturvidenskab – de gør det på en let forståelig, underholdende og interessant vis.
Se programmet for efteråret: Jordrup, Fynslundhallen: Offentlige foredrag i Naturvidenskab via livestream fra Aarhus Universitet (au.dk)

Der er åbent for alle, det koster ikke noget.
Man kan købe drikkevarer m.v. i hallens cafeteria.

Venlig hilsen – og vi ses
Vibe Bundgård mobil 20405640