Landsbyfællesskabsplan

Kom og vær med til at udvikle vores område d 28/9 kl 19 -21:30 i hallen

Hvad er en Landsbyfællesskabsplan?
• Natur, Miljø og Klima udvalget i Kolding Kommune arbejder for at udvikle hele Kolding Kommune, og har prioriteret midler til at udvikle landsbysamarbejdet.
• En landsbyfællesskabsplan et værktøj til at afdække fælles potentialer og ønsker til at udvikle det gode liv i landsbyerne.
• Formålet og ønskerne med Landsbyfællesskabsplanen er, at den vil bidrage til at fremme fællesskab og bedre sammenhæng landsbyerne imellem.
• Landsbyfællesskabsplanen skal fungere som et fælles referencedokument for både borgerne i landsbyerne, politisk og administrativt i kommunen omkring borgernes ønsker og prioritering af udvikling og fællesskaber i landsbyerne.
• Planerne er stadig på et meget overordnet niveau. Planen vil bygge på jeres ønsker – det betyder at den bliver politisk godkendt, men bliver præsenteret for dem.
• Lokalrådet er styregruppe i processen. Vi skal være med til at kvalificere de input vi får fra borgermøderne og prioritere, hvad der er vigtigt at få med i landsbyfællesskabsplanen.
Sæt et X i kalenderen d 28/9 kl 19-21:30 i hallen
Kom og vær med til at sætte dit præg på områdets fremtid og udvikling.