Nørgaards Studielegat kan søges

STUDIELEGAT KAN SØGES AF TIDLIGERE FYNSLUNDSKOLEELEVER
(annonceres også d.d. i Kolding Ugeavis)
Uddeling af Niels og Anna Nørgaards studielegat sker i slutningen af januar 2014.
Legatet kan søges af aktivt studerende, der har gået på Fynslundskolen.
Der gives fortrinsvis støtte til SU berrettiget uddannelse ved højere læreanstalter (ophold på høj- og efterskoler, samt gymnasier og lgn. skoler kan komme i betragtning).
Samlet beløb til uddeling er ca. 8000 kr. Legatportionerne forventes at blive på mellem 200 – 1000 kr.
Ansøgning med oplysning om tilknytning til Fynslundskolen, igangværende uddannelse samt indtægts-, gælds- og formueforhold skal være modtaget senest d. 22. januar 2014.
Karen Søe Pedersen
Form. f. legatbestyrelsen
Lejrskov Kirkevej 8
6640 Lunderskov
kspe@km.dk