Lejrskov Ringriderforening – Generalforsamling

Lejrskov Ringriderforening afholder generalforsamling d. 24 februar 2014 kl. 19.30 i Fynslund Hallen.

 Dagsorden 

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Formandens beretning.
  4. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
  5. Behandling af indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  7. Valg af revisor og suppleant
  8. Eventuelt.