Generalforsamling KFUM spejderne i Jordrup

Tirsdag d. 4.3.2014 kl. 19,00 i hytten Granly, Nyvang 28, 6640 Lunderskov

Vi håber alle spejdere vil være repræsenteret med mindst en forælder og at der kunne være nogle nye ansigter, der kunne tænke sig at give en hånd med i spejderarbejdet i grupperådet. Grupperådet står b.la. for Sankt Hans ved Brugsen, Juletræstænding, søgning af sponsorater mm. Opgaverne er veldefinerede og afgrænsede og fordelingen er sådan, at man selv melder sig til det man kan overkomme. Derfor er det faktisk ganske ufarligt og hyggeligt at være med i Grupperådet;-)

Vi skal have mindst 3 nye valgt til grupperådet, men ingen bliver valgt mod deres vilje. Så mød bare op!

Efter generalforsamlingen vil grupperådet være vært ved et mindre traktement og et glas vin.

Tilmelding ikke en betingelse, men I må meget gerne give besked på gjh@mail.dk så vi ca. ved hvor mange I kommer.

 

Dagsorden;

 1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning v./ Bettina Roed

3. Aflæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse v. /Jens Hansen

4. De forskellige enheder ved respektive ledere for bæver, ulve og trops-spejderne.

5. Behandling af indkomne forslag.

6. Valg af medlemmer til grupperådet. På valg er:

    Jens Hansen   

    Finn Fuglsang (ønsker ikke genvalg.)

    Jens Christian Hald (ønsker ikke genvalg.)

    Afløser for Pia Hedetoft som er trådt ud.

7. Valg af suppleanter

8. Valg af revisorer

9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest en uge før generalforsamlingen, på mail: bettina.westh@gmail.com

 

Evt. spørgsmå kan rettes til formanden Bettina Roed på tlf. 24829007

vores hjemmeside er ; www.123hjemmeside.dk/jordrup

 

 

Med spejderhilsen

KFUM Spejderne i Jordrup