Generalforsamling Jordrup Vandværk 2013

Jordrup Vandværk afholder generalforsamling fredag d. 15 marts kl. 19.30 i Jordrup forsamlingshus.
Dagsorden ifølge vedtægter, eventuelle indlæg bedes sendt til bestyrelsen senest 8 dage før.