Årsmøde i Dagli’ Brugsen i Jordrup

Vi holder årsmøde i Brugsen torsdag d. 4. april 2013 kl. 18.00 i Jordrup Forsamlingshus. Butiksråd og uddeler inviterer Brugsens kunder til at møde op til årsberetninger, valg til butiksråd og smørrebrød m. øl&vand. Billetter (25 kr.) fås i Brugsen – husk medlemskortet. Forslag til dagsorden skal være formanden Jill Heidi Eriksen,  Vestermarksvej 10 D, 6064 Jordrup, i  hænde senest d. 29. marts.

Se program og dagsorden her.

Venlig hilsen Butiksrådet