AFTENSANG Jordrup Kirke og FÆLLESSPISNING Jordrup Forsamlingshus

Tirsdag d. 29. januar kl. 17.00

Vi begynder i Jordrup Kirke. I en god halv time fortæller lokale folk , om en salme de holder af. Salmerne synges af os alle. Derefter aftensmad i Jordrup Forsamlingshus

(Pris for mad: 50 kr. For børn til og med 7. kl. ½ pris. Øl, vand og kaffe kan købes).

Tilmelding til fællesspisning tlf. 2422 4060 (kl. 16-18) senest tirsdag d. 22. jan.

Bestyrelsen for Jordrup Forsamlingshus og  Lejrskov-Jordrup Menighedsråd