Referat fra møde i 4F – fælles foreningsforum i Fynslundområdet

Der har netop været afholdt møde i 4F hvor forsamlingshuse, kulturhuse og borgerforeninger blev drøftet, igangværende projekter blev rapporteret og  det blev aftalt at undersøge muligheden for at arrangere et vælgermøde til efteråret. Referatet er lagt ud på hjemmesiden – du kan se det her sammen alle tidligere referater fra 4F’s møder