Info fra Kolding kommune om annoncering på digitale skærme af aktiviteter, events mv.

Der er nu opstillet digitale skærme langs indfaldsveje til Kolding. To af skærmene er i drift, og i løbet af næste uge (uge 46) vil alle fem skærme være i drift.
Hvis jeres forening planlægger et arrangement, en event eller lignende, så skal du være opmærksom på, at annoncering for arrangementet fremover skal foregå på de digitale skærme i stedet for skilte/plakater langs indfaldsvejene til Kolding.
Bemærk, at ændringen alene gælder skiltning langs indfaldsvejene til Kolding. Ønsker du at skilte ved en af de øvrige byer i kommunen eller ind til dit lokalområde for et lokalt arrangement, skal du søge som hidtil.
Du kan læse mere om annoncering på de digitale skærme her.
Skærmene er opstillet følgende steder: Vejlevej, Fynsvej, Skamlingvej, Vonsildvej og Sdr. Ringgade.