Forfatterarkiv: Lejrskov-Jordrup Kirker

DE SYV PÅSKELÆSNINGER

Jordrup Kirke 130 år

En god optakt til påske

 Tirsdag d. 24. marts kl. 19 i Jordrup Kirke

 · Ved gudstjenesten læser lokale folk fra Bibelen

– Menigheden synger påskesalmer

– Orgel og basun spiller musikstykker

 Alle er velkomne til den anderledes gudstjeneste, som varer en lille time

 

Spaghettigudstjeneste med sang og fortælling fredag 3. oktober kl. 17 i Lejrskov Kirke

Først familievenlig gudstjeneste med sang og fortælling i Lejrskov Kirke. Kirkekoret deltager.

Gudstjenesten er tilrettelagt for 4-11 årige. Søskende, forældre, bedsteforældre, konfirmander, minikonfirmander m.fl. er velkomne. 

Derefter er der dækket op til spaghetti med kødsovs i konfirmandstuen (Voksne 50 kr. Børn gratis). 

Arrangementet slutter senest kl. 18.30, så familierne kan nå hjem til Disneysjov og holde weekend.

 

Jordrup Kirke fylder 130 år

Jordrup Kirke 130 år

Vi fejrer 130 års kirkejubilæum i Jordrup Kirke tirsdag d. 2. september kl. 19 med rundvisning i kirke og tårn samt foredrag i Jordrup Forsamlingshus.

Under rundvisningen får man lejlighed til at komme tæt på bl.a. altersølv, døbefont, orgel, klokker, loft.

Derefter forsættes i Jordrup Forsamlingshus, hvor Hans Jørgen Frederiksen fortæller i ord og billeder om Den danske kirkebygning set ud fra teologiske, historiske og kunsthistoriske vinkler. Frederiksen er kunsthistoriker på Århus Universitet, forfatter og rejseleder.

Kaffebord 50 kr.

www.lejrskov-jordrupkirker.dk

 

Nørgaards Studielegat kan søges

STUDIELEGAT KAN SØGES AF TIDLIGERE FYNSLUNDSKOLEELEVER
(annonceres også d.d. i Kolding Ugeavis)
Uddeling af Niels og Anna Nørgaards studielegat sker i slutningen af januar 2014.
Legatet kan søges af aktivt studerende, der har gået på Fynslundskolen.
Der gives fortrinsvis støtte til SU berrettiget uddannelse ved højere læreanstalter (ophold på høj- og efterskoler, samt gymnasier og lgn. skoler kan komme i betragtning).
Samlet beløb til uddeling er ca. 8000 kr. Legatportionerne forventes at blive på mellem 200 – 1000 kr.
Ansøgning med oplysning om tilknytning til Fynslundskolen, igangværende uddannelse samt indtægts-, gælds- og formueforhold skal være modtaget senest d. 22. januar 2014.
Karen Søe Pedersen
Form. f. legatbestyrelsen
Lejrskov Kirkevej 8
6640 Lunderskov
kspe@km.dk

Spaghettigudstjeneste i Lejrskov Kirke

SPAGHETTIGUDSTJENESTE FOR BØRNEFAMILIER
FREDAG D.17. JANUAR KL. 17 i LEJRSKOV KIRKE.
En familievenlig gudstjeneste, hvor Lejrskov-Jordrup Kirkekor også deltager.
Derefter fællesspisning i Lejrskov Præstegård. 50,- for voksne, gratis for børn
Tilmelding gerne pga. maden, men er ikke et krav. Tlf. 2129 8002 kspe@km.dk.(Aldersgruppe særligt 4-11 år, men alle kan være med).
Arr. Lejrskov-Jordrup menighedsråd

AFTENSANG I JORDRUP KIRKE OG SPISNING I FORSAMLINGSHUSET

Aftensang i Jordrup Kirke, hvor seks lokale folk kort fortæller om en salme, de holder af. Salmerne synges. Med fadervor og velsignelsen. Derefter er der fællesspisning i Jordrup Forsamlingshus. Pris 60 kr. for voksne, børn til og med 7. kl. ½ pris. Øl, vand og kaffe kan købes.

Bliv fyldt med gode ord og toner, godt samvær og god mad. – og glem alt om opvasken denne aften. Tilmelding til spisning senest på fredag d. 17. jan til Bodil Kristensen tlf. 24 22 40 60 (kl. 16-18)

Husk at sætte jeres arrangement på Fynslund.dk

Vi arbejder ihærdigt på næste nummer af Fynslundmagasinet for FEBRUAR-MARTS-APRIL 2014. Har din forening, klub, skole, kirke osv. arrangementer, der skal med, så skynd dig at få dem sat på “kommende aktiviteter” på fynslund.dk. Fynslundmagasinets kalender føres nemlig ved gennemgang af kalenderen på fynslund.dk.

Driller arbejdet med at få arrangementerne på fynslund.dk, så mail dem til kspe@km.dk, og vi sørger for at føre dem ind på fynslund.dks “kommende aktiviteter”. Arrangementerne til Fynslundmagasinets kalender skal være offentlige og sigte bredt.

Venlig hilsen Karen Søe Pedersen, kspe@km.dk, tlf. 2129 8002

Decemberglimt fra Jordrup Kirke og Toftegården

I den forløbne uge har Toftegården holdt familieeftermiddag med kaffebord, julebag ved Toftegårdens venner og sang. Eftermiddagen var velbesøgt og ekstra borde måtte sættes op. Kirkekorets godt 20 medlemmer gik Lucia.

I Jordrup Kirke samledes børnehaven og dagplejerne samt familier til julegudstjeneste med genfortælling af juleevangeliet, salmer og bevægelse.

Her er glimt fra begivenhederne, der er blevet til givende traditioner her i området.

AFTENSANG Jordrup Kirke og FÆLLESSPISNING Jordrup Forsamlingshus

Tirsdag d. 29. januar kl. 17.00

Vi begynder i Jordrup Kirke. I en god halv time fortæller lokale folk , om en salme de holder af. Salmerne synges af os alle. Derefter aftensmad i Jordrup Forsamlingshus

(Pris for mad: 50 kr. For børn til og med 7. kl. ½ pris. Øl, vand og kaffe kan købes).

Tilmelding til fællesspisning tlf. 2422 4060 (kl. 16-18) senest tirsdag d. 22. jan.

Bestyrelsen for Jordrup Forsamlingshus og  Lejrskov-Jordrup Menighedsråd